Metody a techniky dramatické výchovy eBook

Fatimma.cz Metody a techniky dramatické výchovy Image

INFORMACE

Metody a techniky dramatické výchovy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Josef Valenta. Přečtěte si s námi knihu Metody a techniky dramatické výchovy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Metody a techniky dramatické výchovy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,40 MB

ISBN: 9788024718651

POPIS
Získejte spolu s námi přehled o divadelních konvencích a postupech použitelných ve výchově a při plánování i řízení práce v dramatické výchově. Díky knize doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc., porozumíte principům aplikace divadelnosti a dramatičnosti do procesů výchovy a vzdělávání. Budete vědět, kam se obrátit pro konkrétní praktickou oporu. Renomovaný český autor definuje obor, popisuje jeho kořeny v divadle i v dramatu, nahlíží na "hru v roli" z pedagogického pohledu. Publikace je určena zejména pedagogům, studentům pedagogických oborů a divadelních akademií. Podává komplexní přehled důležitých témat oboru.
STÁHNOUT ČÍST
Dramatická výchova - Metodický portál RVP.CZ - unikátní ...
Dramatická výchova je jeden z pěti oborů estetické výchovy a výchovy uměním (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové/taneční), v němž se pracuje s prostředky a postupy divadelního umění, především s mimetickou hrou (dramatickou hrou, hrou v roli). V dramatické výchově je tak pozornost soustředěna především na lidské jednání a mezilidské vztahy.
Metody a techniky dramatické výchovy - Catalog of ...
V první kapitole teoretické části se zabývám definicí dramatické výchovy. Konkrétně jejím principům, prvkům, cílům a obsahu. V následující kapitole se věnuji procesu učení. Popi-suji zde vyučovací metody, aktivní vyučování, metody a techniky dramatické výchovy. Současně poukazuji na učitelovu osobnost a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY