Evropské a mezinárodní insolvenční řízení eBook

Fatimma.cz Evropské a mezinárodní insolvenční řízení Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Evropské a mezinárodní insolvenční řízení! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Evropské a mezinárodní insolvenční řízení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Evropské a mezinárodní insolvenční řízení.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,23 MB

ISBN: 9788074007675

POPIS
Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ 1346/2000) ukázal, že problematika insolvenčního řízení je v Evropě pilířem, ale též politickým prubířským kamenem justiční spolupráce. Jde o jednu z právně i ekonomicky nejdůležitějších, ale zároveň nejsložitějších oblastí. Navíc je prozatím jen okrajově známé, že nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení se použije bez ohledu na to, zda je v insolvenční věci identifikován tzv. mezinárodní prvek a jeho aplikace jako přímo použitelného předpisu má přednost před insolvenční úpravou tuzemského původu. Nové insolvenční nařízení nyní použitelné na řízení zahájená od června 2017 navíc obsahuje řadu tuzemskému právu neznámých hmotněprávních a procesních institutů a mechanismů.Tento komentář podávaný v širším kontextu mezinárodních standardů použitelných na insolvenční řízení je prozatím nejrozsáhlejším komentářovým dílem, který byl k této problematice kdy vydán v Evropské unii.
STÁHNOUT ČÍST
Evropské a mezinárodní insolvenční řízení - Alexander J ...
Portál e-Justice možňuje vyplnit a vytvořit si PDF formuláře V (evropské dědické osvědčení) online. Dánsko a Irsko se nařízení neúčastní. V důsledku toho se přeshraniční dědická řízení vedená orgány těchto tří členských států budou i nadále řídit jejich vnitrostátními pravidly.
Evropský mezinárodní prvek a příslušnost českých | epravo.cz
Kniha: Evropské a mezinárodní insolvenční řízení Autor: Alexander J. Bělohlávek Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY