Dejiny Bratislavy (1) - v koženej väzbe eBook

Fatimma.cz Dejiny Bratislavy (1) - v koženej väzbe Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Dejiny Bratislavy (1) - v koženej väzbe! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Dejiny Bratislavy (1) - v koženej väzbe a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Dejiny Bratislavy (1) - v koženej väzbe.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,68 MB

ISBN: 2100003859068

POPIS
Brezalauspurc - na križovatke kultúr je prvá z piatich častí rozsiahlej monografie o dejinách Bratislavy a jej regiónu od prvých stôp osídlenia do konca 20. storočia. V obsiahlom prvom zväzku podáva tím renomovaných vedeckých pracovníkovkomplexné dejiny mesta od praveku do raného stredoveku. Históriu mesta a jeho obyvateľov zaraďujú autori do širšieho kontextu a poukazujú na úzku zviazanosť s okolitými regiónmi nielen na Slovensku, ale aj s dejinami susediacich regiónov Rakúska, Maďarska a Česka.Venujú sa dejinám osídlenia mesta, sociálnej aj politickej situácii daného obdobia, vojnovým udalostiam i bežnému životu v širšom okolí dnešnej Bratislavy. Bohatý ilustračný materiál spolu s erudovaným textom predstavuje zaujímavý dobový obraz mesta od nálezov stôp prvých osád až po Prešporok a Prešporákov v 12. storočí. Publikácia obsahuje prílohu DVD s mapami, doplnkovým obrazovým materiálom, s plánmi vybraných lokalít a s resumé v nemeckom jazyku.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Dejiny Bratislavy (1) - v koženej väzbe(Juraj ...
Biblia - Ekumenický preklad bez DT kníh v koži Prvý slovenský ekumenický preklad celej Bible bez deuterokánonických kníh (apokryfov) v koženej väzbe. Obsahuje chronologické prehľady udalostí, tabuľky mier, váh a peňazí.
Bratislava | Deň otvorených dverí v Archíve mesta Bratislavy
Dejiny Bratislavy (1) - v koženej väzbe - Juraj Šedivý a kolektív Slovart. Brezalauspurc - n a križovatke kultúr j e prvá z piatich častí rozsiahlej monografie o dejinách Bratislavy a jej regiónu o d prvých stôp osídlenia... Od 4 105 Kč 1 obchod Porovnat ceny
SOUVISEJÍCÍ KNIHY