Úvod do lékařské chemie a biochemie pro bakalářské studium eBook

Fatimma.cz Úvod do lékařské chemie a biochemie pro bakalářské studium Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Úvod do lékařské chemie a biochemie pro bakalářské studium! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Úvod do lékařské chemie a biochemie pro bakalářské studium a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Úvod do lékařské chemie a biochemie pro bakalářské studium.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,58 MB

ISBN: 8024602717

POPIS
Učební text je určen studentům kombinované formy bakalářského studia a ošetřovatelství Lékařské fakulty UK v Plzni.
STÁHNOUT ČÍST
Úvod do lékařské chemie a biochemie pro bakalářské studium ...
Na ústavu se vyučuje lékařská chemie a biochemie v pregraduálním magisterském studiu a v doktorských kurzech. Biochemie se ve 2. ročníku přednáší dva semestry, přičemž zimní semestr je určen základním metabolickým drahám, v letním semestru je zdůrazněna orgánová biochemie.
Výuka - úvod - Ústav lékařské biochemie a laboratorní ...
Uvádí do morfologického studia buňek, tkání a orgánů, prohlubuje obecné znalosti z anatomie a obsahuje studijní podklady i pro studium fyziologie, biochemie a patologické anatomie. Z obsahu prvního dílu: epitelová tkáň - epitely, svalová tkáň, kardiovaskulární systém, lymfatický systém, základní poznámky k obranné ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY