Niesť bremeno a spievať / To Bear the Burden and Sing eBook

Fatimma.cz Niesť bremeno a spievať / To Bear the Burden and Sing Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Niesť bremeno a spievať / To Bear the Burden and Sing! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Niesť bremeno a spievať / To Bear the Burden and Sing a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Niesť bremeno a spievať / To Bear the Burden and Sing.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,73 MB

ISBN: 9788070908938

POPIS
Básnik, mysliteľ, ktorý sa neostýcha bádať v samých základoch bytia, duše, vesmíru, s presvedčivou pokorou hľadača pravdy viesť spor s bohom i s bohorovnou súčasťou... Jeho verše nám rezonujú s najcitlivejšími strunami duše, cítime ich tajuplné čaro skryté v minucióznych detailoch, záchvevoch jazyka, hlások, vnímame ich pravdivosť... Podnikli sme doteraz najodvážnejší pokus priblížiť veľkolepý svet Rúfusovej poézie čitateľskému svetu na Slovensku i v zahraničí. Výsledkom je kompletne dvojjazyčná kniha nádherných básní v siedmich kapitolách, ilustrovaných úryvkami z básnikových esejí a famóznymi výtvarnými kreáciami iného majstra, básnikovho blízkeho priateľa Vladimíra Kompánka. Vybral a doslov napísal Viliam Marčok, anglický preklad básní vytvoril John Minahane. Kniha, ktorú sa oplatí vziať do rúk.Milan Rúfus patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej poézie. Všeobecne je považovaný za kultúrnu i morálnu autoritu; dlhodobo nastoľoval otázky pravdy a krásy, písal o svetskej a božskej láske, hľadal ľudskosť a pravdu. Básnik mysliteľ, ktorý sa neostýcha bádať v samých základoch bytia, duše, vesmíru, s presvedčivou pokorou hľadača pravdy viesť spor s bohom i s bohorovnou súčasnosťou... Jeho verše nám rezonujú s najcitlivejšími strunami duše, cítime ich tajuplné čaro skryté v minucióznych detailoch, záchvevoch jazyka, hlások, vnímame ich pravdivosť... Rúfusove básne sú jednoduché a zrozumiteľné, plné viery, pokory, skromnosti a lásky k životu. Jeho básnické a esejistické diela i tvorba pre deti sa tešia veľkému čitateľskému záujmu a sú preložené do viacerých jazykov.Básnikovi, ktorý 10. decembra oslávil osemdesiate narodeniny, 8. januára pri príležitosti výročia vzniku samostatného Slovenska prepožičal prezident republiky Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj krajiny. Je to ďalšia pocta autorovi, ktorý je laureátom mnohých domácich a zahraničných cien vrátane Štátnej ceny za literatúru a Radu T. G. Masaryka. V decembri mu bolo udelené aj prestížne ocenenie Crane Summit 2008. Na verejnosti sa naposledy objavil počas oslavy okrúhleho jubilea. Jeho osemdesiate narodeniny si Matica slovenská v spolupráci s Literárnym informačným centrom uctili vydaním slovensko-anglického výberu z jeho poézie a esejí pod názvom Niesť bremeno a spievať.Ide o doteraz najkomplexnejšie a podľa prvých vyjadrení kritiky najlepšie pretlmočenie Rúfusovho básnického majstrovstva a hlboko ľudského posolstva do anglického jazyka, doteraz najodvážnejší pokus priblížiť veľkolepý svet Rúfusovej poézie čitateľskému svetu na Slovensku i v zahraničí. Vybral a doslov napísal Viliam Marčok, anglický preklad básní vytvoril John Minahane.Výsledkom je kompletne dvojjazyčná kniha nádherných básní v siedmich kapitolách, ilustrovaných úryvkami z básnikových esejí a famóznymi výtvarnými kreáciami iného majstra, básnikovho blízkeho priateľa – Vladimíra Kompánka.
STÁHNOUT ČÍST
To bear the burden and sing, Rúfus Milan - Antikvariatshop.sk
Niesť bremeno a spievať To bear the burden and sing (SK) Milan Rúfus. Běžná cena: ... Niesť bremeno a spievať To bear the burden and sing 261 CZK Nov ...
Niesť bremeno a spievať / To Bear the Burden and Sing
Básnická zbierka básnika a mysliteľa, ktorý sa neostýcha bádať v samých základoch bytia, duše, vesmíru s presvedčivou pokorou hľadača pravdy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY