Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti eBook

Fatimma.cz Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Image

INFORMACE

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,50 MB

ISBN: 0

POPIS
Prinášame vám vypracovanú smernicu na CD, do ktorej si jednoducho vpíšete údaje o svojej spoločnosti. Od 1. 3. 2019 musia mať obchodné spoločnosti Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Táto smernica upravuje podrobnosti pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov o protispoločenskej činnosti v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zamestnanci sú často prví, ktorí si uvedomia a všimnú, že na pracovisku a v okolí sa deje niečo neetické, protizákonné a z rôznych dôvodov môžu mať obavy takúto nežiaducu, protispoločenskú alebo kriminálnu činnosť oznámiť. Preto podľa zákona č. 54/2019 Z. z. musí každá obchodná spoločnosť vypracovať vnútornú smernicu, ktorej cieľom je určiť prostriedky a stanoviť postupy v prípade, ak zamestnanci majú podozrenie alebo vedomosť o protizákonnej, neetickej alebo nemorálnej činnosti na pracovisku.Obsah:Úvodné ustanoveniaZákladné pojmyPrijímanie podnetov a oznámení o protispoločenskej činnostiPreverovanie podnetov o protispoločenskej činnostiVýsledok preverenia podnetu alebo oznámenia o protispoločenskej činnosti Evidovanie podnetov alebo oznámeníZáverečné a spoločné ustanovenia
STÁHNOUT ČÍST
Oznamovanie protispoločenskej činnosti - Oficiálné stránky ...
Kniha: Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk
Podnety súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti ...
7 . V súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, prijímanie podnetov podľa ods. 4 a ods. 5 tohto článku smernice sa realizuje 24 hodín denne (non -stop). 8. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov sú súčasne
SOUVISEJÍCÍ KNIHY