Norma a instituce eBook

Fatimma.cz Norma a instituce Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Norma a instituce! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Norma a instituce a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Norma a instituce.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,11 MB

ISBN: 9788073806682

POPIS
Ota Weinberger – terezínský a osvětimský vězeň, po 2. světové válce absolvent filosofické i právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v letech padesátých „třídní nepřítel“ a z donucení zámečník, na přelomu padesátých a šedesátých let zakladatel právní logiky v Československu, po sovětské okupaci exulant, profesor na univerzitě v Štýrském Hradci, jedna z klíčových postav světové filosofie a teorie práva sedmdesátých až devadesátých let 20. století. Počátkem osmdesátých let 20. století společně se skotským právním filosofem Neilem MacCormickem spoluvytváří právně-teoretický směr nazvaný normativní institucionalismus. Směr, jehož základním cílem je skloubit sociologický (institucionální) a normativní (pozitivistický) náhled na právo v přesvědčivý teoretický celek. Vycházeje z tohoto přístupu Weinberger pro účely univerzitního studia teorie práva koncipuje učebnici pod názvem Norma a instituce – úvod do teorie práva. Jde o mimořádně koncizní výklad základních teoreticko-právních kategorií (normativních, institucionálních i axiologických), jakož i metodologie právního myšlení. Weinberger je ve svém textu formulačně přesný, předkládané teze vytváří obraz dokonale sestaveného puzzle. I v postavení didaktika, univerzitního učitele zůstává býti zároveň filosofem, právním teoretikem a zejména pak logikem. Jde o učebnici, jež je pro čtenáře intelektuální výzvou i intelektuálním zážitkem. Vzdělanému právníkovi může být „partnerem“ po celý profesní život. prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
STÁHNOUT ČÍST
ČSN EN 1729-1 (911710) - Technické normy ČSN
Norma daná názorem znalců - instituce (např. náboženství) vymezuje co je normální (například Americká psychiatrická asociace odhlasovala v 70. letech, že homosexualita není nemoc). Norma mediální - média ovlivňují názory a postoje široké populace. Pro mladé slečny je například normální být velmi štíhlý, což ...
Kniha: Norma a instituce - Ota Weinberger | Knihy.ABZ.cz
409 Kč Norma a instituce - Úvod do teorie práva | Ota Weinberger . Norma a instituce - Úvod do teorie práva | ... . ) náhled na právo v přesvědčivý teoretický celek. Vycházeje z tohoto přístupu Weinberger pro účely univerzitního studia teorie práva koncipuje učebnici pod názvem Norma a instituce - úvod do teorie práva.Jde o mimořádně koncizní výklad základních ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY