Strategický manažment a rozhodovanie eBook

Fatimma.cz Strategický manažment a rozhodovanie Image

INFORMACE

Hledáte knihu Strategický manažment a rozhodovanie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Mária Antošová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Strategický manažment a rozhodovanie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,99 MB

ISBN: 9788080785307

POPIS
Publikácia je obsahovo uceleným súborom teoretických poznatkov a názorov ako aj praktických skúseností z oblasti strategického manažmentu. Rozširuje doterajšie poznanie o manažmente a dopĺňa ho o implementáciu stratégie ako osobitného kritéria úspešnosti pri uplatňovaní prvkov riadenia v praxi. Štruktúra monografie vychádza z moderných a overených poznatkov svetovej vedy a praxe v oblasti manažmentu. Svojou prehľadnou koncepciou, obsahom a spôsobom spracovania je určená pre široký okruh záujemcov, odporúča sa však najmä pre študentov a doktorandov príslušných fakúlt univerzít a vysokých škôl a osloví aj akademikov či praktizujúcich manažérov, ktorí si potrebujú rozšíriť a prispôsobiť svoju vedomostnú základňu turbulentnému prostrediu súčasnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Strategický manažment a rozhodovanie (Mária ...
Strategický manažment sa skladá z formulovania vízie, poslania a cieľov podniku, analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku, voľby vhodnej stratégie na podnikateľskej a podnikovej úrovni, návrhu organizačných zmien, administratívnych opatrení a kontrolného systému na realizáciu stratégie.
Strategický manažment a rozhodovanie od 13.90€ . NajNakup.sk
> Strategický manažment-11% sleva. Kniha: Strategický manažment Autor: Mária Antošová Podtitul: A rozhodovanie. Publikácia je obsahovo uceleným súborom teoretických poznatkov a názorov ako aj praktických skúseností z oblasti strategického manažmentu. Rozširuje doterajšie poznanie o manažmente a ... (celý popis) Kniha teď ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY