Trestní odpovědnost právnických osob eBook

Fatimma.cz Trestní odpovědnost právnických osob Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Trestní odpovědnost právnických osob! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Trestní odpovědnost právnických osob a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Trestní odpovědnost právnických osob.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,40 MB

ISBN: 8072016830

POPIS
Monografie pojednává o jedné z nejspornějších otázek trestněprávní teorie – trestní odpovědnosti právnických osob. Ve státech anglo-amerického právního okruhu jde o tradiční institut. V posledních dvaceti letech byl tento institut postupně zaveden do právních řádů v mnoha evropských státech náležejících ke kontinentálnímu typu právní kultury. Trestní odpovědnost právnických osob je v současné době zavedena téměř ve všech státech Evropské unie. Trestní odpovědnost právnických osob je tématem mimořádně sporným. Je tomu tak proto, že trestní odpovědnost právnických osob problematizuje osvědčený systém základních principů kontinentální evropské právní kultury. Ustupuje od zásady individuální trestní odpovědnosti, narušuje staletími uznávanou zásadu evropského kontinentálního práva, že trestní odpovědnost je odpovědností individuální, je odpovědností fyzické osoby. Zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob je v přímém rozporu se samotnými základy trestní odpovědnosti v kontinentálním systému právní kultury. Česká republika nezná trestní odpovědnost právnických osob. Pachatelem trestného činu podle českého trestního zákona může být jen osoba fyzická, která je příčetná a dosáhla v době činu patnácti let (§ 9, § 11 českého trestního zákona). Problém trestní odpovědnosti právnických osob bude muset v dohledné době řešit česká legislativa v souvislosti s rekodifikací trestního práva, tj. vytvoření zcela nového trestního zákona, a v souvislosti s mezinárodními doporučeními a celosvětovou diskusí na uvedené téma. Jestliže zákonodárce zavede trestní odpovědnost právnických osob, bude nutné řešit několik důležitých otázek, které autor v knize rozebírá. Jde o otázku, které právnické osoby by měly podléhat trestní odpovědnosti. Dále jde o otázku, za jaké trestné činy by měly odpovídat, otázku zavinění právnických osob, otázku sankcionování právnických osob a nakonec i procesní otázku – trestní řízení vedené proti právnické osobě. Monografie se skládá z pěti kapitol.
STÁHNOUT ČÍST
40/2009 Sb. Trestní zákoník - Zákony pro lidi
Recenze - Trestní odpovědnost právnických osob. JUDr. Václav MANDÁK, CSc. Jelínek, J., Trestní odpovědnost právnických osob, 1. vydání: LINDE Praha, a. s., 2007, vázané, 270 stran, cena 398 Kč. Jde o prvou a dosud jedinou monografii, věnovanou této problematice v české literatuře. Autor, profesor trestního práva a ...
40/2009 Sb. Trestní zákoník - Zákony pro lidi
Obsah Okruh trestně odpovědných právnických osob Okruh trestných činů, které můľe spáchat právnická osoba Trestný čin spáchaný právnickou osobou Přičitatelnost trestného činu právnické osobě Některé daląí otázky trestní odpovědnosti právnických osob Sankce, které ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY