Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory eBook

Fatimma.cz Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory Image

INFORMACE

Hledáte knihu Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je František Vítek? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,47 MB

ISBN: 9788024747125

POPIS
Kniha se na rozdíl od učebnic lékařské biofyziky věnuje detailněji základům fyziky potřebným k pochopení fyzikálních procesů uplatňujících se v lidském organismu a fyzikálním jevům, které jsou podstatou diagnostických a vyšetřovacích metod.Barevná, bohatě obrazově dokumentovaná publikace (více než 140 obrázků a 20 tabulek) je určena pro studenty vysokých škol lékařských a jiných medicínských oborů, tedy pro studenty oborů, jako jsou například fyzioterapie, všeobecná sestra, intenzivní péče a dalších. V první kapitole, která se věnuje stavbě hmoty, jsou vysvětleny i základy magnetické rezonanční tomografie. Druhá kapitola se zabývá molekulární fyzikou, třetí pojednává o teple a bioenergetice, čtvrtá má za cíl objasnit elektrické projevy organismu a seznámit studenty se základy elektrodiagnostických a elektroléčebných metod, pátá kapitola se věnuje základům biomechaniky v lidském organismu. Šestá kapitola má dvě části: akustiku a biofyziku slyšení. Nejdříve optice a poté biofyzice vidění se věnuje kapitola sedmá. Poslední dvě kapitoly informují o ionizujícím záření využívaném v medicíně, přičemž osmá kapitola je zaměřena na rentgenové záření. Dodatek je přehledem jednotek mezinárodní soustavy SI.Odborná kniha je dílem autorského kolektivu z Ústavu biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty UK. Autoři zde uplatnili své dlouholeté zkušenosti s výukou biofyziky v lékařských i nelékařských oborech.
STÁHNOUT ČÍST
Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory pro ...
Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory. ... čtvrtá má za cíl objasnit elektrické projevy organismu a seznámit studenty se základy elektrodiagnostických a elektroléčebných metod, pátá kapitola se věnuje základům biomechaniky v lidském organismu. Šestá kapitola má dvě části: akustiku a biofyziku slyšení.
Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory - Jiří ...
Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory - pro studium i praxi ... čtvrtá má za cíl objasnit elektrické projevy organismu a seznámit studenty se základy elektrodiagnostických a elektroléčebných metod, pátá kapitola se věnuje základům biomechaniky v lidském organismu. Šestá kapitola má dvě části: akustiku a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY