Mandylion z Edessy eBook

Fatimma.cz Mandylion z Edessy Image

INFORMACE

Mandylion z Edessy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Matej Gogola. Přečtěte si s námi knihu Mandylion z Edessy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Mandylion z Edessy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,89 MB

ISBN: 9788089567690

POPIS
Monografia sa zaoberá dejinami obrazu, ktorý podľa legiend nebol zhotovený človekom. Nevytvoril ho umelec, ikonopisec, ale vznikol počas Kristovho života na Zemi ako odtlačok jeho tváre na plátne. Tento osobitý náboženský a výtvarný prejav rukou-nestvorený obraz (gr. acheiropoietos) sa stal významnou súčasťou byzantskej a neskôr pravoslávnej duchovnej kultúry. Vďaka tejto knihe dostáva čitateľ príležitosť hlbšie sa zoznámiť s niektorými aspektmi byzantských reálií, duchovnosťou a kultúrou východného kresťanstva.Autor analyzuje problematiku v širokých súvislostiach. Píše o pohanských predchodcoch rukou-nestvorených obrazov, zaoberá sa etymológiou a terminológiou vrátane otázky nejednoznačného používania neskôr zavedeného pojmu mandylion. Poukazuje tiež na magické či apotropaické účinky acheiropoietai uvádzané v historických prameňoch. Jadro knihy sa venuje pôvodnému edesskému obrazu (známemu ako Mandylion z Edessy) azákladným prameňom, ktoré sa k nemu viažu. Ide o cyklus legiend o edesskom panovníkovi Abgarovi. Z nich sa dozvedáme, že nevyliečiteľne chorý Abgar prostredníctvom posla žiada Krista o pomoc a Kristus mu posiela odtlačok svojej tváre na kuse plátna s odkazom, aby v neho uveril. A Abgar sa zázračne uzdraví.
STÁHNOUT ČÍST
Zachej.sk • kniha: Mandylion z Edessy (Matej Gogola)
Mandylion - występujący w ikonografii od VI wieku rodzaj acheiropoietosu. Nazwa pojawia się w źródłach począwszy od XII w., a wywodzi się od późnogreckiego mandilion - ręcznik, chusta lub semickiego mindil.
Mandylion z Edessy - ZAEX
Opowieść o wizerunku z Edessy - tekst w języku greckim, dotyczący powstania mandylionu i jego przeniesienia z Edessy do Konstantynopola w 944 roku. Właściwy tytuł: Konstantyna [Porfirogenety] z łaski Chrystusa cesarza rzymskiego opowieść o wizerunku z Edessy.Oparte na różnych relacjach historycznych opowiadanie o świętym obrazie Chrystusa, Boga naszego, niesporządzonym ręką ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY