Novelizovaný Stavebný zákon eBook

Fatimma.cz Novelizovaný Stavebný zákon Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Novelizovaný Stavebný zákon! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Novelizovaný Stavebný zákon a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Stavebný zákon.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,65 MB

ISBN: 9788056201121

POPIS
Zákon č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.Z., nálezu Ústavního súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z. Z., ZÁKONA č. 290/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 540/2008 Z.z., zákona č. 66/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z., zákona č. 118/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 300/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 219/2013 Z.z., zákona č. 368/2013 Z.z., zákona č. 293/2014 Z.z., zákona č. 314/2014 Z.z., zákona č. 154/2015 Z.z., zákona č. 247/2015 Z.z. a zákona č. 254/2015 Z.z.
STÁHNOUT ČÍST
Stavebný zákon. Komentár. Úplné znenie zákona so ...
Kniha: Novelizovaný Stavebný zákon a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk Aby sme vám vedeli čo najlepšie odporúčať knižky, a tiež na marketingové účely, potrebujeme si do vášho prehliadača uložiť údaje - takzvané ...
K návrhu stavebného zákona prišlo 2 309 pripomienok ...
Novelizovaný Stavebný zákon - Epos . Zákon č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákona Národnej rady ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY