Strategický manažment eBook

Fatimma.cz Strategický manažment Image

INFORMACE

Hledáte knihu Strategický manažment? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Štefan Hittmár? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Strategický manažment.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,67 MB

ISBN: 9788055407340

POPIS
Hlavným poslaním tejto vysokoškolskej učebnice je obohatiť informačnú a poznatkovú základňu v problematike dlhodobého riadenia systémov spoločenskoekonomických v strategickom manažmente. Je určená najmä pre vzdelávanie študentov Žilinskej univerzity v Žiline, študijného programu manažment Fakulty riadenia a informatiky, študentov ďalších rovnomennných i príbuzných študijných programov, ostatných poslucháčov rôznych vzdekávacích manažérskych a príbuzných aktivít,riadiacich pracovníkov predovšetkým vrcholovej úrovne riadenia, vedúcich pracovníkov a ostatných odborných pracovníkov útvarov obchodných, personálnych, finančných a iných, pracovníkov vedeckovýskumnej základne a ostatných odborníkov v problematike manažmentu.
STÁHNOUT ČÍST
Strategický manažment v praxi manažéra - STING
Strategický manažment - aktivity, zahŕňajúce výskum trhových podmienok, potrieb a prianí zákazníkov, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok a určenie disponibility zdrojov, ktoré môžu vytvárať príležitosti alebo hrozby, pričom ich zmyslom je ...
Strategický manažment (Š. Slávik) - Sprint2.sk
Strategický manažment - aktivity, zahŕňajúce výskum trhových podmienok, potrieb a prianí zákazníkov, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok a určenie disponibility zdrojov, ktoré môžu vytvárať príležitosti alebo hrozby, pričom ich zmyslom je ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY