Správny súdny poriadok eBook

Fatimma.cz Správny súdny poriadok Image

INFORMACE

Správny súdny poriadok je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ina Šingliarová. Přečtěte si s námi knihu Správny súdny poriadok na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Správny súdny poriadok.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,33 MB

ISBN: 9788081684685

POPIS
Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny poriadok.Predkladaná publikácia obsahujekomentár k tretiemu z uvedených predpisov – kSprávnemu súdnemu poriadku. Komentár má používateľom pomôcť chápať ustanovenia zákona v súvislostiach a správne ich aplikovať v právnej praxi.Poznanie ustanovení Správneho súdneho poriadku je dôležité nielen pre pracovníkov justíciezaradených v správnom súdnictve, ale aj pre pracovníkov orgánov verejnej správy. V právnom štáteje činnosť orgánov verejnej správy kontrolovaná prostredníctvom správneho súdnictva. Je preto vhodné, aby ich pracovníci poznali základné princípy, ktorými sa správne súdnictvo spravuje, a mali predstavu o tom, ako tento systém kontroly funguje. Napomôže im to najmä v prípade, ak sa samotný ich orgán verejnej správy stane žalovaným a bude musieť obhájiť zákonnosť svojho procesného postupu a rozhodnutia pred tvrdeniami žalobcov. Členenie komentára je štandardné - po znení každého zákonného ustanovenia nasleduje uvedenie súvisiacich ustanovení tohto zákona, prípadne aj iných súvisiacich predpisov a európskej legislatívy, ďalej samotný text komentára a v jeho závere aj podľa novej právnej úpravy použiteľná judikatúra. Pri ustanoveniach, kde dôvodová správa vyčerpávajúco vysvetľuje zámer predkladateľa právnej úpravy, sú uvedené aj jej krátke úseky.Pri novej právnej úprave je veľmi cenným dôraz na ďalšie súvisiace ustanovenia zákona tak, aby výklad jednotlivých inštitútov bol čo najkomplexnejší.Komentár môže byť cennou pomôckou pre celú právnickú verejnosť, teda sudcov, vyšších súdnych úradníkov, advokátov, pre celú verejnú správu, ale aj pre študentov práva, podnikateľov a širokú verejnosť.
STÁHNOUT ČÍST
PDF verejnej správy sa rozumie správny akt orgánu verejnej ...
Všechny informace o produktu Kniha Správny súdny poriadok. Právny stav k 17. septembru 2018, 2. vydanie, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Správny súdny poriadok. Právny stav k 17. septembru 2018, 2. vydanie.
Správny poriadok a Správny súdny poriadok: Judikatúra ...
Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny poriadok.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY