Verejná správa 5/2007 eBook

Fatimma.cz Verejná správa 5/2007 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Verejná správa 5/2007! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Verejná správa 5/2007 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 5/2007.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,82 MB

ISBN: 13370448

POPIS
* Uzatvorenie výsledkov rozpočtového hospodárenia verejnej správy za rok 2006* Sankčný systém pri porušení finančnej disciplíny* Daň z nehnuteľností - vyrubenie a platba* Účtovanie finančného prenájmu v príspevkových organizáciách* Zmeny pracovného pomeru vo verejnom sektore* Problematika verejného obstarávania* Podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách - niekoľko poznámok k zákonu* Národný program duševného zdravia* Ochrana autorských práv
STÁHNOUT ČÍST
523/2004 Z.z., Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej ...
5. 2007, ve prospěch budovy č. p. 1624 občanská vybavenost na pozemku parc. č. 953 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, spočívající v právu vstupování a vjíždění na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením (umístěním ...
Všeobecne záväzné nariadenie - Lehota pod Vtáčnikom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - sekcia Verejná správa. OBSAH. OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. októbra 2007 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-204-2007/01101 z 15. októbra 2007, ktorou sa vydáva vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán obvodných úradov
SOUVISEJÍCÍ KNIHY