Vstřikování plastů eBook

Fatimma.cz Vstřikování plastů Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Vstřikování plastů! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Vstřikování plastů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Vstřikování plastů.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,78 MB

ISBN: 9788073002503

POPIS
Technologie vstřikování termoplastů se všemi svými modifikacemi má mezi zpracovatelskými plastikářskými technologiemi zásadní význam. Při použití technologie vstřikování se z příslušného granulátu připraví tavenina, která je dopravena do tvarové dutiny vstřikovací formy. Po ochlazení výstřiku v dutině formy je tento z ní vyhozen a po zhodnocení požadovaných jakostních parametrů připraven k použití. Základní poznatky vedoucí k objasnění procesů probíhajících při vstřikování termoplastů jsou rozepsány v sedmi hlavních kapitolách. Po seznámení se s termoplasty pro vstřikování je mezi základními pojmy uvedeno smrštění, jeho definice, faktory ovlivňující smrštění, jeho vliv na deformace výstřiků, rozměrová přesnost, včetně praktických závěrů. Pozornost je dále věnována základním předpokladům pro vstřikování výstřiků z termoplastů s definovanými vlastnostmi, tj. seřizování a optimalizace vstřikovacího procesu.V knize jsou uvedeny základní údaje pro vstřikování jednotlivých druhů termoplastů – polyolefiny, styrenové polymery, PMMA, PA, PC, POM, lineární polyestery (PBT, PET), LCP, vysoce teplotně a chemicky odolné termoplasty, termoplasty s dlouhými skleněnými vlákny, TPE. Je diskutována problematika sušení a kondicionace, včetně problematiky odvzdušnění vstřikovacích forem. Text je doplněn množstvím problematiku ilustrujících obrázků a celou řadou přehledných tabulek. Publikace takového souborného rozsahu v češtině dosud nevyšla. Kniha je určena celé plastikářské veřejnosti, zejména ji lze využít pro výuku v oboru vstřikování termoplastů na středních a vysokých školách, včetně doplnění znalostí technologů a seřizovačů ve vstřikování termoplastů.Stručný obsah1. Úvod do vstřikování termoplastů2. Termoplasty pro vstřikování3. Smrštění termoplastů - základy4. Základní předpoklady pro vstřikování s definovanými vlastnostmi - seřizování a optimalizace vstřikovacího procesu5. Základní údaje pro vstřikování termoplastů6. Sušení a kondicionace termoplastů7. Odvzdušnění vstřikovacích forem z pohledu jakosti výstřiků z termoplastů
STÁHNOUT ČÍST
Formy Tachov
Firma byla založena v roce 1991 a v současné době má 12 zaměstnanců. Je rozdělena na 2 provozovny: vstřikování plastů a stolařství. Veškeré výrobky vyhovují hygienickým a technickým normám - doloženo atesty o používaných materiálech a barvivech. Ke spokojenosti zákazníků rychle reagujeme na řízení a plánování výroby do kapacit až třísměnného provozu.
Formy Tachov
Technologie vstřikování plastů s podporou plynu (GIT, GID, GIM) je technologie založená na tom, že se do určitých míst plastového výstřiku za účelem vytvoření dutiny přivádí inertní plyn. Jako plynu se nejčastěji používá vysoce čistého dusíku (čistota min. 99,8 %) s možností jeho stlačování v rozsahu 10 až 40 ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY