Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 eBook

Fatimma.cz Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Valerián Bystrický? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,29 MB

ISBN: 9788022413640

POPIS
Záujem slovenskej verejnosti o vývoj vo svete vzrástol po vzniku ČSR rovnako ako sa zvyšoval interes susedných krajín o túto časť štátu. Po podpísaní Mníchovskej dohody 29. septembra 1938 sa zmenil vzťah nacistického Nemecka k Slovenskej krajine predovšetkým v dôsledku agresívnych cieľov A. Hitlera. Začiatkom roku 1939 sa stretli ambície radikálnej časti členov HSĽS a „vodcu“ tretej ríše na spoločnej platforme, ktorou bolo utvorenie samostatného slovenského štátu. K jeho vyhláseniu malo podľa predstáv Nemecka dôjsť už z 11. na 12. marca 1939, čo sa nepodarilo, a celý problém sa uzavrel po návšteve J. Tisa u A. Hitlera 13. marca 1939. Niektoré udalosti sú známe. Publikácia na základe nových zverejnených dokumentov a literatúry ich však skúma v širších súvislostiach stredoeurópskeho vývoja, organizácie bezpečnosti štátu v 30. rokoch min. storočia, zahraničnej politiky Česko-Slovenska, plánov tretej ríše na vyhlásenie samostatnosti, vzťahov nacistov a politických elít autonómneho Slovenska a postoja slovenskej spoločnosti k problémom medzinárodného vývoja. Dokumentuje, že plány Berlína ohľadom slovenského štátu mali potvrdiť argument, že došlo k vnútornému rozpadu republiky, ukázať rozdielne názory predstaviteľov ľudovej strany a ostatných politických subjektov na štátoprávne postavenie Slovenska v republike, na vývoj medzinárodnej situácie a na vznik a existenciu samostatného štátu. Nedeliteľnou súčasťou práce je ideologicko-politické zdôvodnenie a zhodnotenie 14. marca 1939.
STÁHNOUT ČÍST
interes - ABZ.cz: slovník cizích slov
Pred 81 rokmi prišlo k rozpadu Československa a vzniku Slovenského štátu, ktorý bol oficiálne samostatný, v skutočnosti bol však podriadený nacistickému Nemecku. S tým súviseli aj tragické okolnosti, ako napr. holokaust a taktiež účasť na vojnových konfliktoch vyprovokovaných Nemeckom.
14. marec 1939 - rozruch okolo dokumentu Matice - tandem ...
Od autonómie k vzniku Slovenského štátu. ... Politika KSČ na Slovensku od Mníchova do 14. marca 1939 .....198 Príčiny a podmienky vzniku nekomunistickej protiľudáckej ... nené tým, že republika vznikla v roku 1918 v priamej súvislosti s prevratnými svetovými uda-
SOUVISEJÍCÍ KNIHY