Povelkomoravská a mladohradištní keramika eBook

Fatimma.cz Povelkomoravská a mladohradištní keramika Image

INFORMACE

Hledáte knihu Povelkomoravská a mladohradištní keramika? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Jiří Macháček? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Povelkomoravská a mladohradištní keramika.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,72 MB

ISBN: 9788021088658

POPIS
Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku.Na příkladech keramického souboru z lokality Kostice – Zadní hrúd si kniha klade za cíl vytvořit podrobnější chronologicko-typologické schéma pro dělení keramiky v období od 10. století do počátku 13. století.Kostice – Zadní hrúd se řadí mezi nejhodnotnější a nejlépe prozkoumané lokality z uvedeného období, které máme v současnosti na Moravě k dispozici, a které přispívají i k řešení obecnějších otázek.Význam této obchodně-řemeslnické aglomerace spočívá zejména v unikátním spektru nálezů, mezi nimiž vyniká početná kolekce mincí.S pomocí různých metodických postupů, zvláště multivariační statistiky, objasňuje kniha především charakter keramické produkce v problematickém období těsně po zániku Velké Moravy, které bývá nazýváno z důvodu nedostatečného poznání „temným“ 10. stoletím.Součástí knihy je také kompletní katalog archeologických nálezů a terénních situaci z lokality Kostice – Zadní hrúd. Kniha přináší výsledky výzkumného záměru řešeného Adélou Balcárkovou v rámci disertační práce zaměřené na analýzu a zpracování raně středověkých keramických nálezových celků. Současně je výstupem výzkumného projektu řešeného badatelským týmem pod vedením prof. Jiřího Macháčka.
STÁHNOUT ČÍST
Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru ...
Hledáte Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí od Jiří Macháček,Petr Dresler,Adéla Balcárková? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR
Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru ...
Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí adéla Balcárková / Petr Dresler / Jiří Macháček. FilozoFická Fakulta. Masarykova univerzita #4?? filOzOfická fAkultA. Masarykova univerzita. Brno 2017 #476
SOUVISEJÍCÍ KNIHY