Svět rodokapsu eBook

Fatimma.cz Svět rodokapsu Image

INFORMACE

Svět rodokapsu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Janáček. Přečtěte si s námi knihu Svět rodokapsu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

NÁZEV SOUBORU: Svět rodokapsu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,68 MB

ISBN: 8024606402

POPIS
Kniha o české populární literatuře ve 30. a 40. letech 20. století. První část publikace je věnována kulturně historické charakteristice jednotlivých sešitových edic. Obsahuje informace o jejich vzniku a vývoji, rozsahu a čtenářském ohlasu, literární povaze a žánru i o jednotlivých autorech. Druhá rozsáhlejší část publikace obsahuje komentovaný soupis všech českých románových edic uvedeného období, jakož i seznamy přispěvatelů - autorů či ilustrátorů. Kniha je oživena obrazovou přílohou a završena kompletním jmenným rejstříkem.
STÁHNOUT ČÍST
28 čísel RODOKAPSU z let 1935-39 - Staré časopisy pro děti ...
Recenze - Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století Kniha o české populární literatuře ve 30. a 40. letech 20. století. První čás...
Eskadra obětovaných. Vyšel výbor 10 pozoruhodných textů z ...
(Pavel Janáček, Michal Jareš: Svět rodokapsu. Karolinum, Praha 2006, str. 47.) Kniha nám ukazuje, že vnímání rodokapsu jako pokleslé literatury je dlouhodobý jev. Rodokaps si však nikdy nekladl vysoké cíle. Své čtenáře si ale vždy našel.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY