O človeku, kultúre a náboženstve eBook

Fatimma.cz O človeku, kultúre a náboženstve Image

INFORMACE

Trávit čas knihou O človeku, kultúre a náboženstve! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu O človeku, kultúre a náboženstve a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: O človeku, kultúre a náboženstve.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,80 MB

ISBN: 9788089666072

POPIS
Výber z diela Sigmunda Freuda prináša štúdie k problematike náboženstva a kultúry. Budúcnosť jednej ilúzie je zásadným textom o podstate a funkcii náboženstva ako sociálneho fenoménu. Freud v ňom uvádza svoje povestné vymedzenie náboženstva ako kolektívnej nutkavej neurózy a skúma možnosti jeho zániku.V ďalších štúdiách (Prečo vojna?, Časové úvahy o vojne a smrti) sa venuje problematike vojny ako predmetu psychoanalytického skúmania a prichádza k zaujímavým formuláciám o možnostiach modelovania afektívneho života na vylúčenie agresívneho a deštruktívneho pudu v človeku. Zaujímavým spôsobom analyzuje postoj k smrti u človeka v podmienkach vojny, ktorá ruší pocit nesmrteľnosti v nevedomí u jedinca, lebo robí smrť reálnou a odhaľuje prapôvodné pudové potreby a pohnútky.Štúdia Nespokojnosť v kultúre je významný kriticko-teoretický spis o podstate kultúry a jej funkciách, v ktorom Freud rozvíja svoju myšlienku protikladu kultúry a pudov a represívnej funkcii kultúry, ktorá v dôsledku odmietania pudového uspokojenia vedie k nepriateľstvu voči kultúre, deštrukcii a vzniku kolektívnej neurózy. Cenou za kultúrny pokrok je strata šťastia a nárast pocitu viny ľudstva. Otázku možnosti terapie neurotickej kultúry a výsledku boja Erosu a deštrukčného pudu však necháva otvorenú.Čitateľ dostáva do rúk zásadné texty psychoanalýzy, ktoré podstatne zasiahli do diskusií a ovplyvnili prístupy k náboženstvu a kultúre v 20. storočí, až po súčasnosť.
STÁHNOUT ČÍST
O človeku, kultúre a náboženstve | iKniha.sk
Výklad snů. O snu 1998; Úvod do psychoanalýzy 1945; Tři úvahy o sexuální teorii 1926; všech 50 knih autora. Podobné knihy. Anatomie lidské destruktivity 1997; Analýza chování 1968; Kniha O človeku, kultúre a náboženstve je v
O človeku, kultúre a náboženstve | eKnihy, elektronické ...
O človeku, kultúre a náboženstve. Autor: Sigmund Freud Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Európa 2014 EAN: 9788089666072 Výber z diela Sigmunda Freuda prináša štúdie k problematike náboženstva a kultúry.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY