Daň z příjmů 2019 eBook

Fatimma.cz Daň z příjmů 2019 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Daň z příjmů 2019? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Jiří Vychopeň? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Daň z příjmů 2019.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,72 MB

ISBN: 9788075983251

POPIS
Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňové výdaje, majetek a zásoby.Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 4. 2019.Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2019 vybíráme:- snížení limitu příjmů pro uplatnění výdajů v procentní výši z dosažených příjmů,- zvýšení limitu příjmů ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně (sjednocení s částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenské pojištění),- změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019,- změny v návaznosti na zrušení tzv. karenční doby od 1. 7. 2019,- zvýšení limitu pro uplatnění solidárního zvýšení daně, změna ve výpočtu tzv. superhrubého příjmu u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku,- rozšíření náležitostí mzdového listu o povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd,- změny v pravidlech pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj,- nová povinnost pro plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí,- nová definice základního investičního fondu.
STÁHNOUT ČÍST
SPECIÁL: Daně z příjmů za rok 2019 | BusinessInfo.cz
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2019. Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají nějaký finanční příjem. Tito poplatníci mají daňovou povinnost, jenž se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Česka a rovněž na příjmy, které plynou ze zahraničí.
Daň z příjmů 2019 - termíny, formuláře, kalkulačky | Peníze.cz
Ty, kteří mají a naopak nemají povinnost hradit zálohy na daň, popisuje paragraf 38a zákona o daních z příjmů. Jestliže poslední daňová povinnost přesáhla 30 tisíc korun, ale nepřesáhla 150 tisíc korun, je daňový poplatník povinen hradit zálohu ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY