Agresivita a kriminalita školní mládeže eBook

Fatimma.cz Agresivita a kriminalita školní mládeže Image

INFORMACE

Hledáte knihu Agresivita a kriminalita školní mládeže? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Zdeněk Martínek? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Agresivita a kriminalita školní mládeže.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,81 MB

ISBN: 9788024723105

POPIS
V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují chod celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže: "Co se s dnešními dětmi děje, že jsou takové?", "Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou?" Renomovaný český autor seznamuje pedagogickou veřejnost a studenty učitelství se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince.ObsahÚvod1. Agresivita a agrese - rozdíl1.1 Příčiny zvýšené agresivity u jedince1.2 Agresivita sloužící k dosažení vytyčeného cíle1.3 Agresivita zapříčiněná organickým poškozením mozku1.4 Agresivita spojená s tzv. "výchovnou slepotou" rodiče1.5 Agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou2. Směry agrese2.1 Agrese vybitá na neživém předmětu2.2 Agrese vybitá na zvířeti2.3 Autoagrese3. Dělení agresí3.1 Přímá a nepřímá agrese x verbální a fyzická agrese x aktivita a pasivita3.2 Agrese emocionální x frustrační x instrumentální3.2.1 Emocionální agrese3.2.2 Frustrační agrese3.2.3 Agrese instrumentální3.3 Moyerova klasifikace agresí3.3.1 Predátorská agrese3.3.2 Agrese mezi samci (nebo samicemi)3.3.3 Agrese vyvolaná strachem3.3.4 Agrese dráždivá3.3.5 Rodičovská agrese3.3.6 Sexuální agrese3.3.7 Agrese jako obrana teritoria3.3.8 Závěr4. Příčiny zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže4.1 Potvrzování funkčnosti agrese4.2 Nečitelnost ve výchově4.3 Výrazný nesoulad v hranicích školy a rodiny4.4 Agrese a vliv party (subkultury)4.5 Předčasná "selekce" dětí školního věku4.6 Mediální násilí5. Zvládání a řešení agrese6. Poruchy chování související s agresivním chováním a kriminalitou dětí a mládeže6.1 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita s poruchou osobnosti6.1.1 Základní příznaky ADHD6.2 Opoziční porucha chování6.3 Lhaní6.4 Krádeže6.5 Záškoláctví6.5.1 Možnosti opatření ke snížení výskytu záškoláctví6.6 Útěky a toulky6.7 Porucha chování s protispolečenskými rysy7. Šikana jako varianta agresivního chování7.1 Charakteristika šikanujícího chování7.2 Směry šikany7.3 Vývojová stadia šikany7.3.1 Ostrakismus7.3.2 Fyzická agrese a psychická manipulace7.3.3 Vytvoření jádra7.3.4 Vytváření norem7.3.5 Totalita7.4 Varovné signály šikany7.5 Varovná místa šikany7.6 Typologie agresorů a obětí7.6.1 Typologie agresorů7.6.2 Typologie obětí7.7 První pomoc při výskytu šikanujícího chování ve škole7.8 Šikana z právního hlediskaPřílohyLiteratura
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Agresivita a kriminalita školní mládeže | Knihy.ABZ.cz
Podobné jednotky. Agresivita a kriminalita školní mládeže / Hlavní autor: Martínek, Zdeněk, 1965- Vydáno: (2015) Agrese a agresivita u dětí a mládeže / Hlavní autor: Martínek, Zdeněk, 1965- Vydáno: (2008) Agresivita a šikana mezi dětmi : jak dát dětem ve škole pocit bezpečí / Hlavní autor: Říčan, Pavel, 1933- Vydáno: (1995)
Agresivita a kriminalita školní mládeže - Zdeněk Martínek ...
Knihy s touto tématikou. Klára Látalová, Agresivita v psychiatrii, Grada, 2013; Edwige Antier, Agresivita dětí, Portál, 2011; Zdeněk Martínek, Agresivita a kriminalita školní mládeže, Grada, 2009; Zuzana Lisá, Agresivita na silnicích aneb proč se za volantem chováme jinak?, Wolters Kluwer (ČR), 2011; Pavel Říčan, Agresivita a šikana mezi dětmi, Portál, 1995
SOUVISEJÍCÍ KNIHY