Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích eBook

Fatimma.cz Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích Image

INFORMACE

Hledáte knihu Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2006 a autorem je Karel Rais? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,42 MB

ISBN: 8024716674

POPIS
Druhé, aktualizované a rozšířené vydání moderní praktické publikace je určeno manažerům na všech řídících úrovních, specialistům v oblasti řízení a snižování rizik, majitelům firem, pracovníkům orgánů veřejné správy a jiných neziskových organizací (od univerzit až po nadace a spolky) a vysokoškolským studentům. Autoři - rektor Vysokého učení technického v Brně a rektor Vysoké školy finanční a správní v Praze - se v knize komplexně zabývají řízením rizik ve firmách a jiných organizacích. V podnikání, ale např. i ve veřejné sféře je příprava na krizové situace a prevence tím, co rozhoduje o úspěchu. V publikaci se dozvíte důležité praktické informace o základních druzích podnikatelských rizik (rizika tržní, organizační, právní, informační, investiční, personální, technologická aj.) a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení včetně metod pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a pro snížení jejich nepříznivých důsledků. Autoři se zaměřují také na řízení změn strategie organizace, změn struktury a stylu řízení, změn informačních procesů a systémů, zvládání krizových situací. Oproti prvnímu vydání kniha nabízí mnohem více konkrétních příkladů a reálných případových studií z české a mezinárodní praxe, např. je rozšířena o mezinárodní zkušenosti z uskutečnění neúspěšných firemních změn a o důsledcích jejich dopadu na společnost. Autoři se dále nově věnují například faktorům neúspěchu firem (zejména nejasná strategie, konflikt priorit a neefektivní vrcholové vedení), popisují základní příznaky krize ve firmě, představují současné přístupy k hodnocení firem (např. EFQM modely), aktualizována je část o informační bezpečnosti a ochraně dat, rozšířeny jsou doporučené postupy při výskytu krizové situace, bezpečnostním incidentu apod. Právní rizika jsou popsána tak, aby se i neprávníci mohli v předstihu připravit na jejich výskyt. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat.
STÁHNOUT ČÍST
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (Smejkal ...
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích - recenze ... jak ještě více přiblížit čtenářům praktickou aplikaci teorie řízení rizik". S potěšením mohu konstatovat, že se kniha, krok za krokem, blížila k mé představě o komplexním pojetí tématu. Je nesporné, že jde o vynikající dílo autorů, kteří našli ...
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích od 499 Kč ...
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích - 4., aktualizované a rozšířené vydání - Karel Václav Rais, Vladimír Smejkal Kniha uznávaných autorů se ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY