Bratislavskí majstri kati eBook

Fatimma.cz Bratislavskí majstri kati Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Bratislavskí majstri kati! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Bratislavskí majstri kati a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Bratislavskí majstri kati.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,82 MB

ISBN: 8089218164

POPIS
Až do konca 19. storočia sa v Prešporku verejne popravovalo. Dnes tieto ponuré miesta exekúcií pripomínajú už iba záznamy v súdnych knihách. Popravovalo sa na Hlavnom námestí, pri Kostole sv. Trojice, na Krížnej ulici, na rohu Trnavskej a Vajnorskej ulici, na Somárskom vrchu nad Hradom. Bratislavské privilégiá, mestská justícia, právo, zločiny a tresty, mená bratislavských majstrov katov, zápisnice, v ktorých sú zaznamenané svedectvá o obvineniach, mučení a trestoch – o tom všetkom vydáva svedectvo kniha Juraja Hradského – Bratislavskí majstri kati. Kati – ľudia bez cti, ktorých sa slušný občan stránil a sám by stratil česť pri styku s nimi. Ale nebolo to tak vždy. V dávnych dobách požívali majstri kati všeobecnú úctu a vážnosť. Ich remeslo bolo potrebné a verejnosťou akceptované. Na základe hrdelných rozsudkov mestského súdu bol kat poslednou inštanciou, ktorá zbavila mesto zločinca, ktorý hrubo porušoval mestské právo, ohrozoval životy obyvateľov mesta a ich majetok. Popravovalo sa viacerými spôsobmi, z ktorých najpotupnejšie bolo obesenie. Kat odsúdených zločincov stínal, ale aj vešal, lámal v kolese, pálil, topil, nabodával na koly či uvláčil za chvostom koňa. K tomuto pribudlo i mučenie obvinených, na ktorom sa kat spolu s pomocníkmi podieľal. Toto všetko sa dialo na základe rozsudku richtára a mestskej rady, ktorí mali najvyššie právomoci a kat spolu s pomocníkmi boli vykonávateľmi nariadení. Ľudia to však vnímali inak – kata sa báli a zároveň ním opovrhovali, štítili sa stretnutia s ním, odmietali jeho spoločnosť. Kati žili oddelene, pri mestských hradbách. Mali zakázané prechádzať hlavnou mestskou bránou, pre ich potreby slúžila tzv. katovská, alebo rasovská fortňa. V hostinci či v krčme, mali vyhradený kút, kam si žiadny slušný občan nesadol. Podobne to bolo aj v kostole. Títo ľudia, potrební pre dodržiavanie poriadku a práva v meste, vykonávatelia rozsudkov mestského súdu, ktorí sa zároveň starali o čistotu mesta, odchytávanie túlavých psov a mačiek, sa stali vyvrheľmi spoločnosti a obeťami predsudkov. Ale ľudia kata aj vyhľadávali, v noci, tajne, v strachu a obavách klopali na jeho príbytok.
STÁHNOUT ČÍST
Bratislavský kat: Osoba reprezentujúca hrdelné právo a ...
Tento článek je, jak již samotný název napovídá, věnovaný možná trochu netradičnímu povolání, které vzbuzuje respekt i dnes. Všichni dobře víme, co kat dělal nebo i dělá, ale téma práce obávaného trýznitele nespočívá jen v kácení hlav nebo podkopávání židle.
Riddick's Realm: mája 2013
Bratislavskí majstri kati . Historická monografia o popravách v Bratislave, o mučení a o katoch s reprodukciami rôznych ilustrácií a nákresov mučiacich nástrojov. Recenzie. 01. Michal Schuster. Bratislavskí majstri kati - Juraj Hradský - Životom a smrťou Bratislavy v edícii Bratislava - Pressburg.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY