Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách eBook

Fatimma.cz Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,28 MB

ISBN: 9788081402449

POPIS
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať.V školskom roku 2016/2017 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.Obsah:Ciele výchovy a vzdelávania v materskej školeStupeň vzdelávaniaProfil absolventaVzdelávacie oblastiVzdelávacie štandardyVyučovací jazykOrganizačné podmienky na výchovy a vzdelávanie v materských školáchPovinné personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v materských školáchPovinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneo vzdelávaniaPodmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaníVýchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávaniaZásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov
STÁHNOUT ČÍST
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v ...
Štátny vzdelávací program pre materské školy formuluje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania vo všetkých materských školách v Slovenskej republike. Vyjadruje nevyhnutný štandard poskytovaného vzdelávania ... ktoré absolvuje predprimárne vzdelávanie v materskej škole ...
ŠVP pre materské školy - ŠPÚ
ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH s platnosťou od 1. septembra 2016 Nový Štátny vzdelávací program pre materské školy na stiahnutie - verzia 2016
SOUVISEJÍCÍ KNIHY