Biofyzika eBook

Fatimma.cz Biofyzika Image

INFORMACE

Biofyzika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jozef Rosina. Přečtěte si s námi knihu Biofyzika na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Biofyzika.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,58 MB

ISBN: 9788024742373

POPIS
Základní učebnice v oboru je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně zdravotních fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty bakalářského studia biomedicínských a technických oborů, realizovaných na vyšších odborných a vysokých školách technického i přírodovědného zaměření. Studenti po jejím prostudování pochopí fyzikální zákonitosti biologických jevů a budou schopni je aplikovat ve zdravotnickém prostředí. Jde o jedinečnou publikaci, která nahradí úspěšnou knihu Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů a bude důležitou učebnicí na současném trhu s odbornou literaturou, zaměřenou na nelékařské zdravotnické profese. Autoři jsou zkušení pedagogové, kteří vydali již několik učebnic v oboru lékařské biofyziky.
STÁHNOUT ČÍST
Biofyzika a chemická fyzika | Matematicko-fyzikální fakulta
Popis oboru. Cílem oboru je profilovat studenty pro profesi samostatného tvůrčího pracovníka - biofyzika. Kromě upevnění a rozšíření teoretického a experimentálního fyzikálního zázemí včetně přiměřené znalosti matematických metod poskytuje obor vzdělání v oblasti fyzikální problematiky vlastností a projevů živých systémů.
Biofyzika - Jozef Rosina | Elektronická kniha na Alza.cz
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky vyučuje ve všech studijních programech jak bakalářských, tak i magisterských. Vědecko-výzkumná práce zahrnuje oblast interakce elektromagnetického vlnění s organizmem, oblast nanotechnologií, experimentálních neurověd se zaměřením na sluchovou dráhu a analýzu modelování neuronové aktivity, oblast statistického ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY