Six sigma eBook

Fatimma.cz Six sigma Image

INFORMACE

Hledáte knihu Six sigma? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Armin Töpfer? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Six sigma.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,99 MB

ISBN: 8025117668

POPIS
Six Sigma je manažerský koncept pro analýzu kvalitativních problémů a jejich následné odstraňování na základě statistických metod a při použití běžných nástrojů řízení kvality. Zaměřuje se na zvyšování užitku pro zákazníka a zlepšování podnikových výsledků. Tato kniha přináší teoretické základy a zároveň ukazuje úspěšné použití Six Sigma. Autoři z renomovaných podniků informují o důležitých požadavcích a konceptech školení během zavádění a na praktických příkladech demonstrují praktickou realizaci konceptu při zohlednění velikosti podniku, odvětví i národních kultur. Případové studie přichází mimo jiné ze společností General Electric, Ford, Norgren, Motorola a Siemens. Naleznete zde například * filozofii a koncepce Six Sigma projektového managementu, * sedm kroků implementace Six Sigma, * jak díky Six Sigma vybudovat konkurenční výhodu, * srovnávání a harmonizace Six Sigma a ISO …a především desítky příkladů z praxe společností, firem a podniků.
STÁHNOUT ČÍST
¿Qué es Six sigma? - Ingenieria Industrial Online
A Hat szigma vagy angolul Six Sigma módszer olyan strukturált problémamegoldó és folyamatfejlesztő eljárás, mely egyesíti számos úttörő minőségjavító szakember munkásságát. Célja az üzleti kulcsfolyamatokban előforduló hibák számának nullára csökkentése, és azok kimenetét jelentő termékekben, szolgáltatásokban megjelenő ingadozás minimalizálása.
Lean Six Sigma Green Belt - Školení - ICG-Capability
Six Sigma je komplexní metoda řízení a podobně jako Lean je označována spíše jako filosofie, kterou musí organizace (podnik) přijmout. Je zaměřená na neustálé průběžné zlepšování organizace pomocí porozumění potřeb zákazníků, pomocí analýzy procesů a standardizace metod měření.Jedná se o komplexní, pružný systém řízení, který je založen na ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY