České účetní standardy eBook

Fatimma.cz České účetní standardy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou České účetní standardy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu České účetní standardy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: České účetní standardy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,67 MB

ISBN: 16x23,5 cm

POPIS
Knihy z edice Právní předpisy v platném znění vám přinášejí úplná znění zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení vlády. Všechny tituly jsou v souladu se Sbírkou zákonů České republiky a zahrnují změny, které nastaly v legislativě k datu vydání publikace.V publikaci naleznete:* České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů („České účetní standardy pro podnikatele“)* České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů („České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání“)* České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů („České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS“)
STÁHNOUT ČÍST
české účetní standardy pro finanční instituce
Dokument obsahuje standardy s označením Účty a zásady účtování na účtech, Otevírání a uzavírání účetních knih, Odložená daň, Rezervy, Opravné položky a Kursové rozdíly.  001 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl 2. Obsahové vymezení 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších ...
Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané ...
Příprava účetní závěrky podle IFRS je procesem, který vy aduje poměrně detailní znalosti jednotlivých standardů, resp. jejich rozdílů proti účetním předpisům platným v České republice. Tento on-line kurz Vás seznámí se standardy IAS/IFRS týkajícími se jednotlivých oblastí účtování a vykazování. Teoretické znalosti jsou ihned demonstrovány na konkrétních ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY