Didaktika a technika chemických pokusů eBook

Fatimma.cz Didaktika a technika chemických pokusů Image

INFORMACE

Hledáte knihu Didaktika a technika chemických pokusů? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Josef Halbych? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Didaktika a technika chemických pokusů.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,53 MB

ISBN: 9788024611921

POPIS
Chemické pokusy jsou nedílnou součástí výuky chemie na základních a středních školách, a proto tvoří i důležitou součást vzdělávání učitelů chemie. Právě pro tuto část jejich studia jsou určen učební text Didaktika a technika chemických pokusů autorů H. Čtrnáctové a J. Halbycha. Slouží pro výuku předmětů z oblasti chemického vzdělávání, jejichž součástí jsou laboratorní cvičení, a to jak v 1.-3. ročníku bakalářského studia chemie zaměřené na vzdělávání, tak v 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství chemie. Hlavní část textu tvoří návody na pokusy z obecné, anorganické a organické chemie a chemie přírodních látek v kontextu požadavků jednotlivých předmětů bakalářského nebo magisterského studia.Učebnice dále obsahuje informace o vybavení a bezpečnosti práce ve školní laboratoři v souvislosti s novou legislativou z období 1998-2005 a didaktické a technické aspekty realizace pokusů ve výuce chemie. V závěru jsou uvedeny přehledy R-vět a S-vět a tabulky vlastností vybraných chemických prvků a sloučenin.
STÁHNOUT ČÍST
Předmět: Technika a didaktika školních pokusů
- Skripta Didaktika a technika chemických pokusů (H. ... o chemických látkách a chemických směsí Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění ...
Didaktika a technika chemických pokusů - Daryzivota.sk
Kompletní technická specifikace produktu Didaktika a technika chemických pokusů - Hana Čtrnáctová, Josef Halbych a další informace o produktu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY