Politický systém Slovinska eBook

Fatimma.cz Politický systém Slovinska Image

INFORMACE

Politický systém Slovinska je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ladislav Cabada. Přečtěte si s námi knihu Politický systém Slovinska na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Politický systém Slovinska.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,71 MB

ISBN: 8086429377

POPIS
Kniha je popisem a analýzou podoby a fungování politického systému Republiky Slovinsko. Po úvodním představení geneze a vývoje slovinského politického systému v rámci mnohonárodních států, jejichž součástí bylo, je hlavní část knihy věnována popisu hlavních charakteristik slovinského politického systému. Zvláštní pozornost je věnována kombinaci předchozích prvků "konventního" způsobu vládnutí s klasickou parlamentní formou vlády a některým specifikům slovinského politického systému (veto konstruktivní nedůvěry, právo parlamentu odvolávat jednotlivé členy vlády, korporativní druhá komora parlamentu apod.).Jednotlivé kapitoly přestavují fungování hlavních ústavně-politických institucí - dvoukomorového parlamentu, vlády, prezidenta, Ústavního soudu, ombudsmana aj. Samostatná kapitola postihuje vývoj stranického systému, který je zasazen do kontextu volebních cyklů a proměn vládních koalic. Opomenut není ani popis vývoje teritoriálně-správního uspořádání Slovinska, který přihlíží k historickým proměnám hranic slovinských zemí. Poslední kapitola charakterizuje zahraničněpolitickou orientaci Slovinska se zvláštním přihlédnutím ke vztahu k Evropské unii.V závěru knihy je etablování slovinského politického systému zasazeno do širšího kontextu vývoje v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Srovnání vychází ze skutečnosti, že Slovinsko je jedinou tzv. postjugoslávskou zemí, která se stala konsolidovanou demokracií a „unikla tak z Balkánu“.
STÁHNOUT ČÍST
Slovinský stranický systém a model umírněného pluralismu ...
Request PDF | Politický systém Slovinska / | Vyd. 1. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
Ladislav Cabada: Politický systém Slovinska.
Politický systém. Po roce 1991 nastal v zemi celkem poklidný přechod od vlády jedné strany k pluralitní demokracii a od komunistického centrálního plánování k tržní ekonomice. Ústava z roku 1991 ustavila parlamentní formu vlády v čele s premiérem, poslanci se volí každé 4 roky. Prezident je volen každých 5 let.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY