Úvod do mikroekonómie eBook

Fatimma.cz Úvod do mikroekonómie Image

INFORMACE

Úvod do mikroekonómie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alfred Stiassny. Přečtěte si s námi knihu Úvod do mikroekonómie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Úvod do mikroekonómie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,56 MB

ISBN: ",

POPIS
OBSAH:1. Predpoklady2. Ponuka a dopyt2.1. Strana dopytu (zákazníci - kupujúci)2.2. Strana ponuky (predávajúci, firmy)2.3. Rovnováha trhu 2.4. Komparatívna statická analýza3. Teória spotrebiteľa3.1. Preferencie spotrebiteľov3.2. Rozpočtové obmedzenie3.3. Voľba optimálneho spotrebného koša– spotrebiteľské optimum3.4. Reakcia rozpočtového optima na zmeny dôchodku a cien3.5. Niekoľko príkladov uplatnenia teórie rozpočtu3.6. Spotrebiteľská renta3.7. Matematická analýza rozpočtového optima3.7. Rozhodnutie spotreba – úspory alebomedzičasové rozhodnutie3.8. Ponuka práce spotrebiteľa: rozhodnutie príjem – voľný čas4. Rozhodovanie za neistoty4.1. Určenie optimálnej poistnej ochrany4.2. Poistné trhy pri „adverznom výbere“4.3. Trhy s aktívami5. Teória firmy5.1. Firmy a technológia5.2. Výroba a náklady5.3. Matematická analýza problému minimalizácie nákladov6. Dokonalá konkurencia6.1. Maximalizácia zisku na trhu s dokonalou konkurenciou6.2. Renta výrobcov6.3. Krátkodobá rovnováha trhu6.4. Dlhodobá rovnováha trhu dokonalej konkurencie6.5. Rovnováha na trhoch vstupov v prípade dokonalej konkurencie6.6. Vlastnosti blahobytu rovnováhy pri dokonalej konkurencii7. Monopol a monopolistická konkurencia7.1. Maximalizácia zisku v prípade monopolu7.2. Vlastnosti blahobytu monopolu, resp. monopolistickej konkurencie7.3. Prirodzený monopol7.4. Dlhodobá maximalizácia zisku v monopolistickej konkurencii7.5. Monopolista s dvoma výrobnými podnikmi7.6. Monopolista vyrábajúci viacero tovarov7.7. Reklama7.8. Produktová diferenciácia7.9. Cenová diskriminácia7.10. Duálne tarify (dvojčlenná sadzba)7.11. Balíčky produktov7.12. Predchádzajúce a následné monopoly7.13. Trh výrobných faktorov pri nedokonalej konkurencii8. Teória oligopolu8.1. Simultánne určenie množstva produkcie – Cournotov model8.2. Simultánne určenie ceny – Bertrandov model8.3. Množstevné vodcovstvo – Stackelbergov model8.4. Cenové vodcovstvo8.5. Koluzívny oligopol8.6. Ďalšie modely oligopolu
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Úvod do Mikroekonómie - Alfred Stiassny | Knihy.ABZ.cz
Nejdříve se podíváme na význam slova ekonomie. Seznámíme se s její definicí. Abychom jí porozumněli, tak bude zapotřebí si jí rozebrat. Uvidíme, že definice ekonomie souvisí s ...
Úvod do mikroekonomie: základní pojmy
Úvod do ekonomie Důležitost samostudia s využitím literatury. Přednášky a konzultace jsou jen pomocnou formou výuky. 1. P ředm ět a definice ekonomie Ekonomie ve smyslu obecné ekonomické teorie, zkoumá nejobecn ější zákonitosti ekonomického života, popisuje abstraktní mechanismy jejich
SOUVISEJÍCÍ KNIHY