Verejná správa 11/2015 eBook

Fatimma.cz Verejná správa 11/2015 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Verejná správa 11/2015! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Verejná správa 11/2015 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 11/2015.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,26 MB

ISBN: ",

POPIS
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Novela zákona o verejnom obstarávaní, Odborná prax študentov - zmeny, Zmeny v rozpočtových pravidlách VS od roku 2015, Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a jeho vplyv na daň, Rozpis finančných prostriedkov pre školy, Fotokópia listiny ako dôkaz, Účtovanie aktivácie, Štátnozamestnanecký zamestnanec...
STÁHNOUT ČÍST
DaÚ jednotlivé čísla - Zakon.sk - právo, dane a ...
Schválené žádosti. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 - MPSV ...
Veřejná správa | epravo.cz
Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY