Řády a kláštery eBook

Fatimma.cz Řády a kláštery Image

INFORMACE

Hledáte knihu Řády a kláštery? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Kristina Krüger? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Řády a kláštery.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,12 MB

ISBN: 9788073911218

POPIS
Dějiny Evropy a proces jejího vznikání jsou úzce spojeny s křesťanským mnišstvím jako jednou z jejích nejstarších institucí. Právě klášterům a jejich písma znalým obyvatelům vděčíme nejen za podstatnou část křesťanské literatury, nýbrž také za uchování antických textů filosofického, historického a přírodovědného obsahu, s nimiž by se bez horlivého úsilí nesčetných písařů jen stěží mohly seznámit další generace. Tato publikace přináší přehled dějin křesťanského mnišství od jeho počátků ve 3. století až do současnosti. Hlavní pozornost líčení je věnována řeholním společenstvím latinského Západu. Samostatná kapitola je věnována byzantským řádům. V této části je kladen důraz na strukturální specifika východních společenství ve srovnání s řády latinského Západu. Hlavní kapitoly jsou doplněny o stručné, graficky zvýrazněné pasáže, pojednávající o tématech kulturních dějin a dějin umění. Zvláštní postavení zaujímá závěrečný příspěvek o poustevnících.
STÁHNOUT ČÍST
Řády a kláštery : 2000 let ... - vufind.mzk.cz
Kniha: Řády a kláštery Autor: Kristina Krüger - Dějiny Evropy a proces jejího vznikání jsou úzce spojeny s křesťanským mnišstvím jako jednou z jejích nejstarších institucí.
řády a kláštery - krüger kristina - Chci.cz
Kláštery žebravých řádů vznikají od počátku 13. století. Ze středověku dodnes přetrvaly čtyři velké mendikantské řády, uznané Druhým lyonským koncilem (1274): dominikáni (schválení 1216) a františkáni (1223), kteří působili od počátku ve městech, karmelitáni (1245) a augustiniáni-poustevníci (1256).
SOUVISEJÍCÍ KNIHY