Podpůrná léčba v onkologii eBook

Fatimma.cz Podpůrná léčba v onkologii Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Podpůrná léčba v onkologii! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Podpůrná léčba v onkologii a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Podpůrná léčba v onkologii.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,37 MB

ISBN: 8090250122

POPIS
Monografie je zpracována na základě dlouhodobé potřeby prezentovat v plné šíři veškeré dostupné informace o podpůrné léčbě v onkologii. Podává odborné veřejnosti vyčerpávající výklad včetně samotné definice podpůrné léčby, která je zvláště v dnešní době převratných objevů v diagnostice, technologii výroby léků a jejich účinku, terapii atd. mnohdy nejednoznačná a vyžaduje vysokou erudici.Ať již čtenář přistoupí k předkládané publikaci jako k literatuře postgraduálního vzdělávání, nebo bude hledat modelové situace, se kterými se ve své praxi onkologické, hematologické, internistické, chirurgické či jiné denně setkává, vždy nalezne patřičnou pasáž s vyčerpávajícím komentářem, počínaje informacemi společnými zmíněným oborům (technické zajištění podpůrné léčby, nutriční problémy onkologických nemocných, infekční komplikace, terapie bolesti, péče o stomie), až po otázky spojené s problematikou podpůrné léčby v onkologii (terapie nevolnosti a zvracení, metabolické komplikace nádorových onemocnění, nežádoucí účinky chemoterapie a radioterapie). Do monografie byly právem zařazeny i popisy situací, v nichž plynule přechází podpůrná péče v péči paliativní (např. kapitola věnovaná péči o osoby s metastázami). V závěru publikace jsou zevrubně zpracovány psychologické aspekty onkologických onemocnění i snahy o objektivizaci subjektivního hodnocení kvality života onkologických nemocných. Nechybějí zde ani rozbory ekonomických ukazatelů spojených s podpůrnou léčbou.Všechny kapitoly jsou doplněny přehlednými schématy méně obvyklých situací a algoritmy jejich řešení.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Podpůrná léčba v onkologii: stimulace bílé krevní řady
Pracovní právo v kontextu občanského práva - Analýza limitů podpůrné působnosti obecného občanského právav pracovněprávních vztazích autor: Štefko Martin doporučená cena: 250 Kč naše cena:210Kč Podpůrná léčba v onkologii 2003 autor: Haberle Gregor
REHABILITACE V ONKOLOGII | proLékaře.cz
Biologická léčba se používá například v léčbě karcinomu tlustého střeva, karcinomu prsu, nádorů hlavy a krku, plic, ledvin, jater, stromálních nádorů zažívacího traktu a nádorových chorob krve. Cílená biologická léčba se nejvíce používá v onkologii, ale můžeme se s ní setkat i v jiných medicínských oborech.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY