Panství ideologie a moc literatury eBook

Fatimma.cz Panství ideologie a moc literatury Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Panství ideologie a moc literatury! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Panství ideologie a moc literatury a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Panství ideologie a moc literatury.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,56 MB

ISBN: 9788087310021

POPIS
Literární historik, vysokoškolský pedagog, kritik a editor Jiří Brabec (1929) je bezesporu výrazná autorita oboru, přesto nebyly jeho texty roztroušené po časopisech a sbornících knižně dosud zveřejněny.Těžiště knihy tvoří projevy, které se vyslovují k aktuálním problémům dnešní literatury, literární vědy či historiografie, současně se mnohé z nich obracejí i k základním kulturním otázkám přítomnosti.Vedle prací věnovaných obecně problémům literární historie (např. Modely kritické reflexe moderní české literatury) je to zejména významný celek masarykovských studií.Zastoupeny jsou též studie sledující témata, jako jsou například antisemitismus v literatuře přelomu 19. a 20. století, literárněhistorické zkoumání baroka, interpretace expresionismu ve dvacátých letech 20. století, problémy estetické normy v totalitním systému či literární historie v 70. a 80. letech 20. století a mnohá další.
STÁHNOUT ČÍST
Panství ideologie a moc literatury: Studie, kritiky ...
Jiří Brabec: Panství ideologie a moc literatury, doslov Daniel Vojtěch, ediční příprava Jiří Flaišman a Michal Kosák, Akropolis, 2009, 320 stran. Literární historik, vysokoškolský pedagog, kritik a editor Jiří Brabec (1929) je bezesporu výrazná autorita oboru, přesto nebyly jeho texty roztroušené po časopisech a sbornících knižně dosud zveřejněny.
Panství ideologie a moc literatury - Dárek.cz
Jiří Brabec. Panství ideologie a moc literatury Studie, kritiky, portréty (1991-2008) Brabec_TISK.indd 1. 25.11.2009 16:43:39
SOUVISEJÍCÍ KNIHY