Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov eBook

Fatimma.cz Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Image

INFORMACE

Hledáte knihu Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,52 MB

ISBN: 9788056202340

POPIS
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z., zákona č. 158/1998 Z.z., zákona č. 173/1999 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 400/2002 Z.z., zákona č. 512/2003 Z.z., zákona č. 367/2004 Z.z., zákona č. 469/2005 Z.z., zákona č. 268/2007 Z.z., zákona č. 325/2007 Z.z., zákona č. 595/2009 Z.z., zákona č. 70/2010 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona č. 205/2014 Z.z., zákona č. 246/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z. a zákona č. 283/2018 Z.z..
STÁHNOUT ČÍST
PDF Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - úplné ...
Postup ako založiť spoločenstvo vlastníkov bytov definuje Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. Na založenie spoločenstva sú potrení aspoň štyria vlastníci (1 predseda + 3 členovia rady), ktorí budú zastupovať spoločenstvo.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve ...
182/1993 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl.I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Predmet a rozsah úpravy § 1 (1) Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a […]
SOUVISEJÍCÍ KNIHY