Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a společenskovědní základ eBook

Fatimma.cz Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a společenskovědní základ Image

INFORMACE

Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a společenskovědní základ je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marek Moudrý. Přečtěte si s námi knihu Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a společenskovědní základ na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a společenskovědní základ.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,74 MB

ISBN: 9788074021633

POPIS
Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také života každého člověka. Posláním první části učebnice je poskytnout základní přehled o problematice politologie a seznámit čtenáře se základními pojmy, skutečnostmi a oblastmi politologie. Témata v učebnici přispívají k vytvoření základní podoby politického povědomí. Druhá část, "Člověk v mezinárodním prostředí" se zabývá strukturami mezinárodních organizací, evropskou integrací a poznáním Evropské unie a principů na kterých funguje. Neopomíjí ani současná žhavá témata, jako je globalizace, konzumní společnost nebo trvale udržitelný rozvoj. Titul zohledňuje stanovený obsah učiva vycházející z RVP Občanský a společenskovědní základ. Učivo však bude vyhovovat i těm školám, které mají ve vzdělávacím plánu zařazenu výuku práva. 2. vydání
STÁHNOUT ČÍST
Politologie a člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a ...
Všechny informace o produktu Politologie a člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a společenskovědní základ Kniha - Moudrý Marek, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Politologie a člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a společenskovědní základ Kniha - Moudrý Marek.
Občanský a společenskovědní základ Politologie Člověk v ...
Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a společenskovědní základ - Tereza Köhlerová, Marek Moudrý. Martinus.cz. Rok vydání: neuveden ISBN: 9788074021633
SOUVISEJÍCÍ KNIHY