Karel Vorovka: Cesta matematika k filosofii eBook

Fatimma.cz Karel Vorovka: Cesta matematika k filosofii Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Karel Vorovka: Cesta matematika k filosofii! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Karel Vorovka: Cesta matematika k filosofii a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Karel Vorovka: Cesta matematika k filosofii.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,37 MB

ISBN: 9788070073315

POPIS
Univerzitní profesor Karel Vorovka patřil v první třetině 20. století k nejvýraznějším představitelům české filosofie. Kniha podává ucelený výklad o jeho životě a díle; navazujíc na dosavadní studie představuje Vorovkův myšlenkový vývoj od matematiky k noetice, metafyzice a dějinám filosofie v širších souvislostech české i světové filosofie. Životní pasáže se vztahují k Vorovkovu prostředí rodinnému, školnímu (učil na střední i vysoké škole) a filosofickému, k jeho spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, Jednotou filosofickou, Ruchem filosofickým a se zahraničními filosofy. Součástí knihy jsou rovněž překlady Vorovkových francouzských studií, dochovaná korespondence, bibliografický soupis jeho prací i ohlasů a řada fotografií a dokumentů osobního i profesního charakteru. Kniha je připomínkou 130. výročí Vorovkova narození (3. února 1879) a 80. výročí jeho úmrtí (15. ledna 1929).
STÁHNOUT ČÍST
Karel Vorovka - Masaryk University
Karel Vorovka Cesta matematika k filosofii. Helena Pavlincová . Univerzitní profesor Karel Vorovka patřil v první třetině 20. století k nejvýraznějším představitelům české filosofie. Kniha podává ucelený výklad o jeho životě a díle; navazujíc na dosavadní studie představuje Vorovkův myšlenkový vývoj od matematiky k ...
PDF Helena Pavlincová
Návrat k TGM 1945-1948 Zouhar, Jan | [89]-95: Václav Štěpán - opomíjený český hudební estetik Pečman, Rudolf | ... [Pavlincová, Helena. Karel Vorovka: cesta matematika k filosofii] Gabriel, Jiří | 125-127 [Lalíková, Erika. Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr] Zouhar, Jan |
SOUVISEJÍCÍ KNIHY