Príklady zo sociálného poistenia eBook

Fatimma.cz Príklady zo sociálného poistenia Image

INFORMACE

Príklady zo sociálného poistenia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mikuláš Krippel. Přečtěte si s námi knihu Príklady zo sociálného poistenia na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Príklady zo sociálného poistenia.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,59 MB

ISBN: 9788075020420

POPIS
Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje ich riešenie v praxi podľa aktuálnej právnej úpravy. Zbierka príkladov zo sociálneho poistenia obsahuje takmer 400 systematicky členených príkladov s riešeniami, vysvetlivkami a odkazom na konkrétnu právnu úpravu. Príklady sú zamerané predovšetkým na podmienky priznania a výplatu jednotlivých dávok zo systému sociálneho poistenia: nemocenských dávok, dôchodkových dávok, úrazových dávok, dávky garančného poistenia a dávky v nezamestnanosti. Rovnako slúži aj na vysvetlenie spôsobu výpočtu resp. určenia sumy dávok. Je tiež akýmsi komentárom k ustanoveniam 1. časti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Publikácia je určená nielen študentom právnických fakúlt, ale aj advokátom, zamestnancom Sociálnej poisťovne, zamestnancom úradov práce sociálnych vecí a rodiny, personalistom a zamestnancom, ktorí majú na starosti odmeňovanie zamestnancov. Jej využitie je možné aj u širokej verejnosti, pretože u takmer každého nastane počas života nejaká sociálna udalosť: dočasná práceneschopnosť, tehotenstvo, materstvo a rodičovstvo, ošetrovanie chorého rodinného príslušníka, staroba, invalidita, smrť manžela či rodiča, pracovný úraz, nezamestnanosť.
STÁHNOUT ČÍST
Účet 336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a ...
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti: 8. ID: Doplnkové dôchodkové poistenie hradené spoločnosťou zo sociálneho fondu: 472 Účet 472 (Pasíva) Záväzky zo sociálneho fondu / 336 Účet 336 (Pasíva) Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia: 9. ID
Príklady z praxe - Ekonomické právne informácie
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti: 8. ID: Doplnkové dôchodkové poistenie hradené spoločnosťou zo sociálneho fondu: 472 Účet 472 (Pasíva) Záväzky zo sociálneho fondu / 336 Účet 336 (Pasíva) Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia: 9. ID
SOUVISEJÍCÍ KNIHY