Podnikové hospodárstvo eBook

Fatimma.cz Podnikové hospodárstvo Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Podnikové hospodárstvo! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Podnikové hospodárstvo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Podnikové hospodárstvo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,30 MB

ISBN: 9788080780937

POPIS
Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve, s výrobnými faktormi podniku, s druhmi podnikových činností od nákupu cez výrobu a predaj vrátane inovačných procesov, s problematikou podnikových nákladov a výnosov, ako aj tvorby cien. Autori rozoberajú právne normy týkajúce sa podnikov, otázky podnikania so zahraničnou kapitálovou účasťou, ako aj združovanie podnikov vrátane fúzií a akvizícií. Osobitnú pozornosť venujú podnikovým financiám, majetkovej a kapitálovej štruktúre, finančným pomerovým ukazovateľom i finančnému plánovaniu a finančnej kontrole podniku.Učebnica je určená najmä pre študentov Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, ale dobre poslúži aj študentom ďalších fakúlt ekonomického zamerania.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Podnikové hospodárstvo - Helena Majdúchová | Knihy ...
Podnikové hospodárstvo Natália Turčeková Peter Bielik SPU , 2013
Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné ...
Skriptá, - podstata podniku a podnikanie - okolie podniku, prvky okolia, interné a externé faktory - organizačno-právne formy podnikania, organizačná výstavba podniku - ciele, funkcie podniku a charakteristiky jeho životného cyklu - výrobná činnosť podniku - výrobné faktory a ich produktívnosť (zohľadnenie špecifík pôdohospodárstva) - podnikové výkazy a ich využitie ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY