Požární bezpečnost staveb eBook

Fatimma.cz Požární bezpečnost staveb Image

INFORMACE

Požární bezpečnost staveb je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marek Pokorný. Přečtěte si s námi knihu Požární bezpečnost staveb na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Požární bezpečnost staveb.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,83 MB

ISBN: 9788001054567

POPIS
Skripta (sylabus) předkládají zjednodušený náhled do legislativně náročné problematiky požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) staveb. Sylabus je určen především pro praktickou výuku na Katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, ale může sloužit i jako koncepční pracovní podklad pro semestrální projekty, architektonické ateliéry, bakalářské a diplomové práce ad. Učební text je rozdělen do 7 hlavních kapitol, které doplňuje 30 převážně tabulkových a grafických příloh. Kapitoly 1 až 6 korespondují se základními částmi zjednodušeného projektu PBŘ pro objekty nevýrobního charakteru (bytové a občanské stavby), s důrazem na pasivní požární ochranu a okrajové seznámení s aktivní požární ochranou. Kapitola 7 hodnotí požární bezpečnost garáží a okrajově tak seznamuje s odlišnou metodikou posouzení objektů výrobního charakteru.
STÁHNOUT ČÍST
Vzdělávání | Požární bezpečnost FSv
Bakalářský studijní obor Požární bezpečnost staveb a navazující magisterský obor Integrální bezpečnost staveb (zkráceně obor Q) jsou součástí obecného studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Profilové předměty zajišťují zejména Katedra konstrukcí pozemních staveb, Katedra ...
www.staviar.cz - Staviař - požární bezpečnost staveb s. r. o.
Konference "Požární bezpečnost staveb" 18.09.2019 / Veletrh ForArch, PVA Letňany - Kongresový sál, vstupní hala 2. Čtvrtý ročník konference Požární bezpečnost staveb naváže na předchozí úspěšné ročníky. Tentokrát se zaměříme mimo jiné na tuzemské realizace významných staveb, rekonstrukce a obnovy památek i ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY