Que el pueblo mande! eBook

Fatimma.cz Que el pueblo mande! Image

INFORMACE

Que el pueblo mande! je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Němec. Přečtěte si s námi knihu Que el pueblo mande! na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Que el pueblo mande!.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,73 MB

ISBN: 9788074190919

POPIS
Studium politiky v Latinské Americe má ve světě – a částečně i u nás – bohatou tradici. Byl to totiž vývoj v Latinské Americe, který často určoval výzkumné priority světové politologie.Latinskoamerická zkušenost mimo jiné podnítila diskuse o prezidencialismu a parlamentarismu. Stejně tak řada hypotéz týkajících se hroucení demokratických režimů, (re)demokratizace či konsolidace základních demokratických institucí byla nejprve testována na latinskoamerické zkušenosti a následně vstoupila do obecné komparativní politologie. S ohledem na to je v knize rozpracován obsáhlý teoretický rámec, který se zabývá koncepty, jako jsou stát, režim, vláda nebo populismus. Mnohé z nich jsou v české politologii analyzovány vlastně poprvé.Zatím poslední podnět výzkumu latinskoamerické politiky přinesl počátek nového tisíciletí, kdy v mnoha zemích došlo k mocenskému vzestupu levice, který často znamenal buď první skutečné střídání u moci, nebo projekt zásadní transformace politického režimu.Záměrem této publikace je charakterizovat tuto „levicovou vlnu“, vymezit, kdy jde „pouze“ o změnu vlády a kdy o změnu režimu. S ohledem na odlišnosti působení jednotlivých levicových vlád autoři navrhují jejich typologii, která pomáhá osvětlit tyto rozdíly a vymezuje tzv. radikální vlády, jež usilují o změnu režimu a jsou v tom relativně úspěšné. Těmito radikálními vládami jsou vlády Huga Cháveze ve Venezuele, Eva Moralese v Bolívii a Rafaela Correy v Ekvádoru. Jim jsou věnovány samostatné případové studie. Jaké důsledky má slabá státní identita?Proč je akceschopnost státu mnohdy důležitější než typ politického režimu?Může být populismus dobrým nástrojem demokratizace?A co je vlastně populismus?
STÁHNOUT ČÍST
Specifikace Que el pueblo mande! - Heureka.cz
Que el pueblo mande y el gobierno obedezca: Marichuy. Si no hay organización desde abajo no habrá cambio, dice; "No vamos por el poder, vamos a construir algo nuevo" Compartir.
EL PUEBLO MANDA | Urtxintxa
El pueblo manda, el pueblo decide. Y el que piense lo contrario es un puto dictador. Si no, votantes de partidos de mierda, por qué tenéis tanto miedo a que decidamos todos?
SOUVISEJÍCÍ KNIHY