Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu eBook

Fatimma.cz Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu Image

INFORMACE

Hledáte knihu Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2020 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,80 MB

ISBN: 9788057101192

POPIS
Význam ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je nespochybniteľný. Verejní funkcionári rozhodujú o významných otázkach verejného záujmu. Ich rozhodovanie je spojené s výkonom štátnej moci, ale aj so správou verejného majetku a s ochranou verejného nemajetkového záujmu. Absencia ochrany týchto záujmov spravidla vedie k uprednostňovaniu súkromných záujmov na úkor verejnosti.Právny poriadok predpokladá viaceré mechanizmy, ktoré zabezpečujú ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Jedným z nich je úprava v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý je súčasťou ústavného systému Slovenskej republiky v nezmenenej podobe približne 15 rokov. Rok 2019 bol z hľadiska podoby ústavného zákona zásadný, keďže bol novelizovaný trikrát. Zmeny v ústavnom zákone význame rozšírili okruh osôb, ktoré spadajú do jeho osobnej pôsobnosti, a modifikovali viaceré z jeho častí. Predkladané komentované spracovanie ustanovení ústavného zákona si za cieľ kladie ucelene a vyčerpávajúco opísať hmotnoprávne a procesné pravidlá ochrany verejného záujmu, povinnosti verejných funkcionárov, ako aj súvisiace otázky, reflektujúc na skúsenosti z praxe a rozsiahlu rozhodovaciu prax Ústavného súdu SR.Publikácia je určená najmä osobám, ktoré vykonávajú verejné funkcie, ale aj odbornej verejnosti, advokátom a všeobecne právnikom ako teoretická a aplikačná pomôcka pri uplatňovaní ústavného zákona.
STÁHNOUT ČÍST
Zmeny v pravidlách na ochranu verejného záujmu pri výkone ...
Hledáte Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu od ? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR
357/2004 Z.z. - Ústavný zákon o ochrane verejného z ...
Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 357/2004, účinný od 01.01.2020
SOUVISEJÍCÍ KNIHY