Francouzská revoluce eBook

Fatimma.cz Francouzská revoluce Image

INFORMACE

Francouzská revoluce je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lynn Huntová. Přečtěte si s námi knihu Francouzská revoluce na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Francouzská revoluce.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,51 MB

ISBN: 8073251192

POPIS
Originální výklad Velké francouzské revoluce známé americké historičky, která navazuje na francouzskou interpretační tradici, ale současně přináší zcela nový a svérázný pohled. Zabývá se rétorikou významných revolučních osobností, symbolickými formami politické praxe, politickým zeměpisem revoluce, novými politickými subjekty a lidmi na okraji. V centru jejího zájmu je tudíž to, co sama autorka nazývá "poetikou moci" a "sociologií politiky". Publikace je brilantním historickým esejem, který se pohybuje na rozmezí politických, sociálních a kulturních dějin a ukazuje novou podobu politiky, která vznikla na konci 18. století a je určující dodnes.Preklad: Tomáš Suchomel
STÁHNOUT ČÍST
FRANCOUZSKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE - Dějepisně.cz
Velká francouzská revoluce byla způsobena oslabením monarchie, změnou v myšlení společnosti a ekonomickou krizí.. Aby vyřešil krizi, král svolává generální stavy. Ale toto shromáždění je zklamáním, protože se nic nezmění a požadavky lidí, jako je zrušení feudálního práva, zavedení spravedlivých daní a vytvoření ústavy jsou ignorovány.
Velká francouzská revoluce - dějepis.com
Velká francouzská revoluce - volnost rovnost bratství - příčiny- dlouholeté - osvícenské myšlenky- došlo jim, co chtějí - hospodářská krize- příliš mnoho peněz jde šlechtě, nákladný královský dvůr, vojsko- bankrot - středověké přežitky
SOUVISEJÍCÍ KNIHY