Zákon o sociálně-právní ochraně dětí eBook

Fatimma.cz Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o sociálně-právní ochraně dětí? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Jana Riedlová Jurková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,27 MB

ISBN: 9788075540225

POPIS
Publikace Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném k 31. říjnu 2014, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Další zohledněné právní předpisyPublikace rovněž reflektuje změny v oblasti soukromého práva, zejména práva rodinného a s ním souvisejících procesních předpisů. Pro přehlednost jsou součástí knihy rovněž výňatky relevantních ustanovení právních předpisů dotýkajících se problematiky sociálně-právní ochrany dětí včetně vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a směrnice k vedení spisové dokumentace. Přehledné zpracování pro každodenní praxi Autorky nejenže přehledně a srozumitelně komentují obsah jednotlivých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ale vysvětlují také filozofii vzniku jednotlivých ustanovení a jejich praktické uplatnění. Zvláště cenné je propojení s jednotlivými ustanoveními předpisů souvisejících, jakož i literatura vztahující se k jednotlivým ustanovením. Komentář k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí byl při každém aktualizovaném vydání velmi žádanou publikací, která byla využívána všemi orgány sociálně-právní ochrany dětí, spolupracujícími nevládními organizacemi či soudci.2. aktualizované vydání
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb., Fond ...
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.). Komentář - 2. vydání Miloslav Macela, Adam Křístek, Daniel Hovorka, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová 810 Kč Ušetříte 810 Kč (50%)
Sociálně-právní ochrana dětí: Jihlava
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Vyhl. č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí . Zákon č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SOUVISEJÍCÍ KNIHY