Pojem osoby v právu eBook

Fatimma.cz Pojem osoby v právu Image

INFORMACE

Pojem osoby v právu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karel Beran. Přečtěte si s námi knihu Pojem osoby v právu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Pojem osoby v právu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,66 MB

ISBN: 9788087576069

POPIS
Kniha Pojem osoby v právu popisuje vývoj pojmu osoby v právu od jeho starověkých počátků až do současnosti. Z hlediska geneze abstraktního pojmu osoby v právním smyslu považuje autor za velmi důležitý pojem osoby morální. Ta podle něj představuje klíč, s jehož pomocí lze pochopit vývoj pojmu osoby, respektive vývoj, ve kterém se od pojmu osoby přirozené oddělil pojem osoby morální, aby byl následně nahrazen pojmem osoby právnické. Koncepce „právnické osoby“ znamená další mezník v abstraktním chápání pojmu osoba. K jeho osvětlení se autor nejprve zabývá tzv. klasickými teoriemi právnických osob tak, jak vznikly v průběhu 19. století, které představují základ, na který většina současných teoretiků navazuje. Zásadní předěl pro pojem osoby v právním smyslu představuje podle autora právní normativismus, kterému věnuje zvláštní pozornost. Následně se zabývá i současným zahraničním přístupem k osobě a zejména pak osobě právnické. Konkrétně se věnuje koncepci Rolfa Ostheima, Fritze Rittnera, Gunthera Teubnera, Thomase Raisera, Jerzyho Wróblewského, jakož i autorů, kteří se hlásí k postmoderním přístupům v právní vědě. V poslední kapitole pak autor předkládá vlastní pohled na recentní pojem osoby, ke kterému dospěl analýzou jeho znaků v platném právu.
STÁHNOUT ČÍST
Pojem marginalizované osoby - ABZ.cz: slovník cizích slov
Právnické osoby veřejného práva: veřejnoprávní subjektivita, veřejnoprávní korporace, veřejný ústav, právní povaha univerzity, prá 2006; Pojem osoby v právu 2012; Soudní řád správní. Komentář 2019; Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva 2018
Pojem osoby v právu - knihyleges.cz
Společná domácnost bývá v běžném životě nejčastěji chápána jako společenství manželů, partnerů, případně rodičů s dětmi. Obvykle pak tento pojem nebývá chápán jako významný z hlediska práva a pravděpodobně není jeho obsah uvažován šířeji než jen ve vztahu ke společnému bydlení.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY