Angiologie eBook

Fatimma.cz Angiologie Image

INFORMACE

Angiologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Michal Anděl. Přečtěte si s námi knihu Angiologie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Angiologie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,42 MB

ISBN: 0

POPIS
Z předmluvy: Učební texty z vnitřního lékařství pro studenty 3. lékařské fakulty UK se poněkud liší od učebních textů tohoto oboru používaných na jiných českých lékařských fakultách. Pojetí skript a budoucí učebnice totiž souvisí s právě probíhající reformou studia lékařství na naší fakultě. Cílem, který bude možné naplnit až při příštích vydáních, bude tvorba takového integrovaného studijního materiálu, který budou studenti používat nejenom při studiu vnitřního lékařství, ale též patologické fyziologie, speciální farmakologie a také preventivního lékařství. Až dosud totiž ne vždy docházelo k výuce souhlasných poznatků v těchto oborech a navíc byly tyto obory vyučovány bez patřičného kontextu a patřičné komplementarity. Proto je také značná pozornost věnována patofyziologii, v případě této publikace je zvláště podrobně podána patofyziologie alterosklerózy, onemocnění, jehož orgánové komplikace jsou nejčastější příčinou smrti nejen v České republice, ale i ve všech rozvinutých zemích.Z OBSAHU: 1. Úvod 1.1. Patogeneze trombózy 1.2. Koagulace 1.3. Fibrinolytický systém 1.4. Destičky 1.5. Cévní stěna - endotel 1.6. Vliv krevního průtoku a reologických vlastností krve 1.7. Léky používané v terapii a prevenci trombózy (Antikoagulancia - Trombolytika - Protidestičková antitrombotika) 2. Choroby tepen
STÁHNOUT ČÍST
Angiologie - Angiocentrum Plzeň
Angiologie s.r.o. Interní ambulance s cévním zaměřením, na které se provádí vyšetření Ekg, pulzní oxymetrie, vyšetření dopplerovské, pletyzmografické, duplexní ultrasonografie, laboratorní odběry, léčba infuzní a kompresní.
Centrum služeb Budějovická - Angiologie
Doktorát, titul Ph.D. v oboru vnitřní lékařství, angiologie v r. 2008 Kontakt Pouze dvě zastávky z hlavního nádraží Brno zastávka Hybešova, tram. č. 1, 2
SOUVISEJÍCÍ KNIHY