Úvod do mikroekonomie eBook

Fatimma.cz Úvod do mikroekonomie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Úvod do mikroekonomie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Úvod do mikroekonomie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Úvod do mikroekonomie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,12 MB

ISBN: 9788071793656

POPIS
Faktory a veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka, nejsou většinou přímo objektivně měřitelné. To, jak hodnotíme ekonomické děje, má zpravidla výrazný prvek subjektivity. Zásadním rozdílem mezi přírodními vědami a ekonomií je přesnost a spolehlivost fungování jednotlivých zákonů. Obě kategorie věd mají společné to, že ve svém zkoumání zjednodušují určité skutečnosti. V přírodních vědách však tato zjednodušení mají na celkový výsledek zanedbatelný vliv, a proto také zformulované zákony přírodních věd popisují realitu poměrně věrně. Naproti tomu ekonomické zákony jako takové musíme většinou chápat pouze jako převažující rysy a tendence, prováděná zjednodušení se zde projevují zcela zásadně. Pro popis reality ale jinak využívají jak přírodní, tak ekonomické vědy v podstatě stejné prostředky, ať již jde o matematické rovnice či grafické zobrazení. Přesto i v ekonomii existují zákonitosti, které chování subjektů ekonomicky determinují a jejichž studium je předmětem ekonomie (makroekonomie a mikroekonomie). Pro ekonomy a manažery je důležité nejen poznat metody a nástroje, které mikroekonomie používá při popisu a hodnocení ekonomické reality, ale také vědět, jak tyto nástroje a metody použít při řešení konkrétních situací, které mohou nastat. Učebnice se primárně zaměřuje právě na ty části mikroekonomie, které je možno využít pro řešení běžných ekonomických problémů.Kniha vyšla v spolupráci s B.I.B.S. - vysokou školou.
STÁHNOUT ČÍST
Uvod do ekonomie, E - Ekonomie - - unium.cz
Mikroekonomie — Úvod do ekonomie, Poptávka, nabídka a tržní rovnováha, Elasticita, Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce, Náklady mrtvé váhy, Vzácnost, produkční možnosti, preference, Veřejné statky a externality, Komparativní výhoda, a další …
Úvod do mikroekonomie s využitím prvků distančního studia ...
• Mikroekonomie a makroekonomie • Význam studia ekonomie 2. MATEMATICKÝ DODATEK • Grafy • Směrnice a sklon přímky a křivky ... D - Dějepis - Úvod do studia dějepisu, pomocné vědy historické, otázky historiografie. CJ - Český jazyk - Úvod do stylistiky; E - Ekonomie - Ekonomie úvod;
SOUVISEJÍCÍ KNIHY