Mozaika židovskej Bratislavy eBook

Fatimma.cz Mozaika židovskej Bratislavy Image

INFORMACE

Mozaika židovskej Bratislavy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Salner. Přečtěte si s námi knihu Mozaika židovskej Bratislavy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Mozaika židovskej Bratislavy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,25 MB

ISBN: 8089218370

POPIS
Mozaika židovskej Bratislavy je poskladaná z obrázkov medzivojnového obdobia, ale aj zo smutných spomienok na holokaust. Ilustrujú názorovú pestrosť židovskej komunity, i rôznorodosť kontaktov s inými etnikami a náboženstvami. Nebol by to však židovský pohľad, keby zdanlivo jednoznačný obraz pluralitnej, tolerantnej a multikultúrnej spoločnosti nezahmlieval (neraz nepríjemnými) pochybnosťami. Táto mozaika už nikdy nebude úplná. Počas holokaustu zahynula väčšina bratislavských Židov, ďalší hneď po oslobodení opustili mesto i krajinu. Zo spektra názorov úplne vypadli dve kedysi rozhodujúce zložky komunity. Stratili sa predovšetkým najpočetnejší ortodoxní veriaci, ich hodnoty, kultúra, spôsob života. V minulosti boli súčasťou bratislavskej každodennosti, dnes sú prejavom vzdialenej exotiky. Z mesta sa vytratili aj sionisti, ktorí hromadne odchádzali do Palestíny / Izraela. Práve tieto skupiny pred vojnou najviac reprezentovali židovskú komunitu. V Bratislave po roku 1945 ostali najmä sekulárni Židia. Ich spomienky na medzivojnové roky dnes predstavujú najdôležitejšie, neraz dokonca jediné kamienky do mozaiky židovskej Bratislavy.
STÁHNOUT ČÍST
Premeny židovskej Bratislavy | Ústav etnológie a sociálnej ...
Kniha s názvom Mozaika židovskej Bra-tislavy (2007) je zameraná na každodenný život Bratislavy v 1. polovici 20. storočia s dôrazom na jeho 30. a 40. roky. Peter Sal-ner přitom pracuje predovšetkým s biografic-kými spomienkami židovských obyvatel'ov mesta, ktoré boli metodou oral history na-hraté na videozáznamy v polovici 90 ...
Kniha Mozaika židovskej Bratislavy | Knihy pre každého
Mozaika židovskej Bratislavy je poskladaná z obrázkov medzivojnového obdobia, ale aj zo smutných spomienok na holokaust. Ilustrujú názorovú pestrosť židovskej komunity, i rôznorodosť kontaktov s inými etnikami a náboženstvami. Nebol by to však židovský pohľad, keby zdanlivo jednoznačný obraz pluralitnej, tolerantnej a multikultúrnej spoločnosti nezahmlieval (neraz ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY