Kolibří německo-český a česko-německý slovník eBook

Fatimma.cz Kolibří německo-český a česko-německý slovník Image

INFORMACE

Kolibří německo-český a česko-německý slovník je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alena Lesnjak. Přečtěte si s námi knihu Kolibří německo-český a česko-německý slovník na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1999

NÁZEV SOUBORU: Kolibří německo-český a česko-německý slovník.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,85 MB

ISBN: 8071820520

POPIS
Německo-český a česko-německý kolibří slovník obsahuje 12 500 základních hesel. Slovní zásobu navíc rozšiřují další odvozená slova a fráze. Bližší charakteristiku obsahu slov umožňují informativní poznámky vysazené menším typem písma. U všech podstatných jmen je uvedena stručná gramatická charakteristika, tj. udání rodu a pádové koncovky 2. pádu singuláru a 1. pádu plurálu. Informace k používání slovníku naleznete na další straně v kapitole Vysvětlivky, následují pokyny k výslovnosti samohlásek s přehláskou, dvojhlásek a některých souhlásek. V závěru každé slovníkové části je zařazen alfabeticky uspořádaný Seznam silných a nepravidelných sloves. Na konci slovníčku je umístěn stručný Přehled německé gramatiky a konverzační příloha Obraty společenského styku.
STÁHNOUT ČÍST
Německo-český/česko-německý lékařský slovník | Knihy Grada
Prohlubující se pracovní styky, řada školicích míst na německých univerzitách a nemocnicích, změna klientely v lázních a příhraničních oblastech vyžadují dobrou znalost německé lékařské terminologie.
Německo Český technický slovník - Portál pro strojní ...
Německo Český technický slovník 30.10. 2015by Admin E-konstruktér. Slovník odborných technických a strojírenských výrazů z němčiny do češtiny. ANGLICKO ČESKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK ČESKO ANGLICKO TECHNICKÝ SLOVNÍK ČESKO NĚMECKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK
SOUVISEJÍCÍ KNIHY